CAT  ENG  ESP    

ARBITRATGE

L'arbitratge està experimentant un augment molt significatiu en els nostres dies, al mostrar-se com un mitjà alternatiu de solució de conflictes àgil, eficient, especialitzat i confidencial.

Precisament per aquesta raó, l'equip d'arbitratge de Cases & Lacambra intervé com Counsel en defensa dels interessos dels seus Clients en procediments arbitrals nacionals i internacionals que se segueixen davant reconegudes institucions arbitrals o tribunals "ad hoc". La pràctica arbitral de la Firma articula aquests procediments arbitrals tant per resoldre complexos conflictes comercials entre empreses, per assessorar en litigiositat bancària especialitzada, així com per resoldre diferències sorgides entre governs i nacionals d'altres Estats per incompliment de Tractats internacionals bilaterals o multilaterals.

Actualment, l'equip d'arbitratge està immers en alguns dels procediments arbitrals en matèria d'inversió més rellevants i complexos que es tramiten a nivell internacional, i, alhora, es troba col•laborant estretament amb algunes cambres de comerç de països del nostre entorn en l'assessorament per a la creació i implantació de nous tribunals arbitrals.

Nogensmenys, fruit de la seva dilatada experiència en la matèria, els membres de l'equip d'arbitratge de Cases & Lacambra són seleccionats regularment per actuar com a àrbitres únics o per integrar tribunals arbitrals nacionals i internacionals, resolent així sobre matèries de la seva especialitat. Són membres del Arbitration Committee de la International Bar Association, del Club Espanyol de l'Arbitratge, i col•laboradors habituals en obres jurídiques, publicacions especialitzades, ponències en matèria d'arbitratge i assistents regulars a congressos sobre la matèria.