CAT  ENG  ESP    

Desks Internacionals

DESK ORIENT MITJÀ


Cases & Lacambra és un referent en l'assessorament d'inversions entre Espanya i Orient Mitjà.

L'encreuament d'oportunitats d'inversió entre Espanya i Orient Mitjà està augmentant ràpidament. En aquest sentit, un creixent nombre de societats d'Orient Mitjà han incrementat els seus interessos en el mercat espanyol, igualment, els interessos espanyols cap a Orient Mitjà estan creixent significativament. Cases & Lacambra va crear el seu Desk d’Orient Mitjà per donar suport als interessos de les empreses d'ambdues regions i proporcionar a les transaccions transfrontereres, un assessorament legal a mida per a cada cas.

Els nostres professionals del Desk Orient Mitjà tenen una dilatada experiència a la regió ja que han desenvolupat, durant diversos anys, la pràctica legal en diverses de les jurisdiccions que l'integren, assessorant en un gran nombre de transaccions, fet que els ha permès adquirir les habilitats necessàries per entendre i aprendre el know-how local.

Desk LLATINOAMERICÀ


El nostre despatx presta assessorament jurídic, coordinant els interessos d'empreses espanyoles a Llatinoamèrica i canalitzant al seu torn l'assessorament legal i fiscal d'empreses llatinoamericanes de referència, family offices, i actors econòmics cap a Espanya i Andorra.

Els nostres advocats assisteixen als nostres Clients espanyols i estrangers, establint Espanya com aeroport de connexió d'inversió cap a Llatinoamèrica. Cases & Lacambra treballa amb alguns dels principals despatxos de la regió, factor que li permet proporcionar un assessorament específic, tenint en compte la particularitat de cada jurisdicció i l'àrea específica de la pràctica, identificant els especialistes més adequats per a cada situació.

Desk D’EUROPA DE L’EST I TURQUÍA


L'interès de les empreses a internacionalitzar la seva activitat, la proximitat geogràfica i el favorable entorn econòmic han resultat en un fort increment de la inversió entre Espanya i la regió CEE i Turquia. El perímetre geogràfic del Desk s'estén a tots els països d'Europa de l'est i especialment, Bulgària, Romania, Polònia i Turquia, així com els països de l'antiga República de Yugoslàvia.

Cases & Lacambra ofereix un assessorament a mida juntament amb despatxos locals d'indiscutible prestigi, en funció de l'especialitat i el tipus d'assessorament necessari en cada cas.

Els professionals del Desk compten amb una dilatada experiència i saber fer de més de deu anys de pràctica a la regió CEE, assessorant en algunes de les principals transaccions i interessos espanyols, el que ha resultat en el desenvolupament d'un profund coneixement local sobre el terreny. Especialment, han assessorat en les principals àrees de la pràctica de la Firma: financer, fiscal, inversió estrangera i immobiliari, així com en arbitratges d'inversió i resolució de conflictes.

DESKS CENTRES FINANCERS


Assessorem a entitats financeres i empreses, en operacions de finançament bilaterals i sindicades amb un o diversos trams, sènior i subordinades, de finançament corporatiu, finançament d'adquisicions i de determinats actius (trens, aeronaus, motors d'avions, vaixells, etc.) tant en préstec directe com a arrendament, finançament immobiliari amb garanties hipotecàries i peces de drets de crèdit, en el mercat secundari de préstecs, en el refinançament d'empreses en crisi i en l'adquisició de deute distressed.

Amb tot, prestem assessorament integral en finançament de projectes de les infraestructures públiques i energètiques, tant en estructures concessionals com d'iniciativa privada.