CAT  ENG  ESP    

Fiscal

El grup de pràctica fiscal de Cases & Lacambra se centra tant en operacions domèstiques com internacionals, incloent operacions de M&A, reorganitzacions intragrup així com operacions financeres de tot tipus incloent operacions de finançament estructurat.

Assessorem en matèria fiscal de manera recurrent a companyies multinacionals espanyoles, estrangeres i entitats financeres. La nostra activitat típica consisteix a assessorar als nostres Clients en aspectes fiscals d'especial complexitat així com en la seva estratègia fiscal a mitjà i llarg termini.

Cobrim tots els aspectes de dret fiscal espanyol incloent assessorament en tributació directa i indirecta així com en fiscalitat internacional. Negociem aspectes fiscals per compte dels nostres Clients davant les autoritats fiscals espanyoles i prestem la nostra opinió en assumptes concrets. Mantenim llaços estrets amb despatxos estrangers de primer nivell, assessorant-los en aspectes de dret espanyol d'operacions corporatives i financeres.

Fiscalitat General


Assessorem a grans empreses espanyoles i als particulars amb alt poder d'inversió en les seves qüestions fiscals diàries. Tenim una àmplia i profunda experiència a assessorar en tot tipus d'aspectes fiscals incloent el règim d'impost de societats, preus de transferència així com aspectes relacionats amb la gestió de patrimonis i tributació indirecta.

Fiscalitat Financera


Assessorem de manera recurrent a entitats de crèdit i altres institucions financeres optimitzant la seva tributació i procediments. Els assessorem en l'existència de riscos fiscals acompanyant-los en tot tipus de procediments administratius i judicials d'índole fiscal.

Fiscalitat Internacional


Prestem assessorament als nostres Clients internacionals en les seves inversions a Espanya, Andorra i cap a tercers països. Els acompanyem en la seva decisió d'inversió oferint-los un assessorament fiscal comprensible i adequat a les seves necessitats. Així mateix estudiem i monitoritzem totes les iniciatives legislatives a la UE així com l'impacte de la jurisprudència del TJCE en temes fiscals que puguin tenir impacte per als nostres Clients.

Procediments d'Inspecció i Contenciós Tributari


Som experts en inspeccions d'hisenda i requeriments d'informació així com en reclamacions en seu econòmic administrativa i judicial.

Fiscalitat Immobiliaria


Tenim una àmplia experiència en la compra i venda d'actius immobiliaris, el seu finançament i en general en l'estructuració de l'adquisició de béns immobles per part de Clients estrangers.

Private Clients and Family Business


Assessorem a Clients Privats i grups familiars en la seva estructura de negoci i instruments d'inversió financera, en la seva inversió i desinversió en actius immobiliaris i en l'organització i gestió de family offices. Assessorem en private equity i en resoldre disputes de tota mena que puguin afectar el patrimoni de les famílies.