CAT  ENG  ESP    

INVERSIÓ EXTRANJERA I IMMOBILIARI

La nostra pràctica d'Inversió estrangera i Immobiliari comprèn l'assessorament jurídic necessari per a la correcta preparació, execució i desenvolupament de les transaccions que s'estan duent a terme com a conseqüència de la inversió estrangera a Espanya.

El marcat perfil internacional dels professionals del despatx, el seu compromís, la seva especialització i la seva dilatada experiència treballant en múltiples jurisdiccions i operacions transfrontereres, ens permeten oferir un assessorament a mida als inversors estrangers en el seu procés d'implantació a Espanya.

La nostra Firma disposa d’una elevada especialització assessorant a alguns dels principals actors del sector immobiliari; establint fons immobiliaris i altres vehicles d'inversió, family offices, institucions i particulars amb interessos al sector. Oferim als nostres Clients, tant nacionals com internacionals, un assessorament multidisciplinari i integral en les seves operacions immobiliàries.

La nostra pràctica d'Inversió estrangera i Immobiliari abasta una dimensió àmplia de l'acompanyament jurídic en les operacions d'adquisició i venda de tot tipus d'actius (edificis residencials, centres comercials, oficines, complexos hotelers, centres d'oci i turisme), i de qualsevol forma de explotació del patrimoni immobiliari: des de l'adquisició, gestió i desinversió de grans carteres immobiliàries; d'actius mitjançant operacions corporatives; operacions de sale & leaseback; constitució i adquisició de drets de superfície i qüestions legals de naturalesa mediambiental o urbanística.

L'abast dels nostres serveis jurídics s'estén als projectes de desenvolupament de sòl dels nostres Clients, en el seu planejament i execució d'obra, en les negociacions amb l'Administració pública en processos d'obtenció de llicències urbanístiques i altres permisos relacionats, incloent el disseny de les estructures jurídiques, fiscals i financeres dels projectes immobiliaris.

L'increment de la inversió estrangera a Espanya i de l'activitat en el mercat immobiliari nacional i internacional, ha convertit el nostre assessorament en una peça clau de valor afegit en les operacions dels nostres Clients, creant estructures jurídiques cada vegada més innovadores amb implicacions mercantils i fiscals rellevants.

Tanmateix, hem dirigit l'assessorament jurídic en algunes de les operacions d'internacionalització de l'empresa en sectors com infraestructures, energia, hostaleria en algunes jurisdiccions on tenim una experiència professional consolidada de més d'una dècada. El nostre assessorament inclou l'assessorament jurídic i fiscal del vehicle necessari, per desenvolupar, al costat del soci local, si s'escau, el projecte de referència, bé sigui dins el marc d'una licitació pública amb una institució financera internacional (BERD, Banc Mundial, BEI), d'un Programa Operatiu de la UE, en un Partenariat Públic Privat o una transacció entre entitats privades.