CAT  ENG  ESP    

Dret Mercantil i Societari

La nostra pràctica mercantil es divideix en les següents àrees d’actuació: Contractació Mercantil, Dret Societari i Govern Corporatiu, M&A, Empresa cotitzada i Empresa familiar:

Contractació Mercantil


Assessorem en l'elaboració i negociació de tota mena de contractes en el món empresarial. Analitzem i interpretem contractes, emetent opinions legals sobre la seva vigència, abast i contingut. Vam participar a l’elaboració d'acords comercials i de concessió de llicències, contractes de compra, venda o subministrament de béns i serveis, contractes de distribució i fabricació, així com contractes de franquícia i d'agència.

Dret Societari i Govern Corporatiu


Assessorament en dret de societats, tant en qualitat de secretaris de consells d'administració de societats mercantils com de lletrats assessors. Oferim serveis de constitució de societats, reformes estatutàries i reestructuracions societàries.
 
Negociem i formalitzem pactes d'accionistes, acords amb majoria reforçada; restriccions a la lliure transmissibilitat de les participacions; govern de la societat, composició i elecció dels seus òrgans d'administració i gestió; política de dividends; i clàusules de resolució de les situacions de bloqueig.

Assessorem als accionistes, alta direcció, consells d'administració i comitès sobre les pràctiques de compliment i governança corporativa, preparant i redactant el material corresponent (memoràndum, codis ètics, polítiques d'auditoria i resolucions dels accionistes i del consell d'administració).

M&A


Estem especialitzats en fusions i adquisicions nacionals i internacionals, procediments de due diligence, estructuració d'operacions rellevants i redacció i negociació de contractes i documents relacionats així com escissions, vendes i altres canvis estructurals similars.

Assessorem en la transferència d'actius i negocis i en la constitució de joint ventures i aliances comercials.

Empresa Cotitzada i Empresa Familiar


Assessorem a les societats cotitzades respecte de les obligacions de transparència, ús d'informació privilegiada, operacions de mercat, adopció d'acords socials, celebració de juntes generals d'accionistes, govern corporatiu, normes de conducta, prevenció del blanqueig de capitals i expedients sancionadors, tant en la seva fase administrativa com judicial.

Assessorem als nostres Clients en tots els aspectes relacionats amb l'estructura dels grups empresarials familiars tant a efectes de la seva organització com de la seva successió. Elaborem i executem protocols familiars.