Article: «Sustainable investment»

Article: «Sustainable investment»

| Publications | June 2021 | El Periòdic d´Andorra | La transició cap a un sistema socioeconòmic més sostenible no és aliè al món de les finances. En els últims anys, la societat ha pres consciència de la seva responsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic i...
Article: «The future of digital identity»

Article: «The future of digital identity»

| Article | June 2021 | The future of digital identity | El desenvolupament tec­nològic està transformant la nostra societat, i molts d’aquests avenços ja for­men part de la nostra vi­da diària. No obstant, existeixen d’altres àrees encara desconegudes, limitades o...