Article: «Sustainable investment»

Article: «Sustainable investment»

| Publications | June 2021 | El Periòdic d´Andorra | La transició cap a un sistema socioeconòmic més sostenible no és aliè al món de les finances. En els últims anys, la societat ha pres consciència de la seva responsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic i...