| Publicacions | Desembre 2022 | Chambers Global Practice Guides – Insolvency 2022 |

Una vegada més, la Firma col·labora amb Chambers & Partners. Aquesta vegada, són dues dels nostres socis, Miguel Cases i Marc Ambrós els qui redacten el capítol per a Andorra de Chambers Global Practice Guide – Insolvency 2022.

Aquesta edició inclou fins a 44 jurisdiccions, i ofereix la informació jurídica més recent sobre els diferents tipus de reestructuracions voluntàries i involuntàries, reorganitzacions, insolvències i suspensions de pagaments; reestructuracions extrajudicials i consensuades; drets dels creditors garantits i no garantits; qüestions i processos internacionals i transfronterers; i obligacions i responsabilitat personal d’administradors i directius.