Desks Internacionals

Desks Centres Financers

El Desk Centres Financers de la Firma manté un estret vincle, en matèria de Dret Bancari i Financer, amb les principals ciutats més rellevants en aquest sector al món com Londres, Nova York, Hong Kong, Singapur o Frankfurt, entre d’altres.

En aquest sentit, Cases&Lacambra, a través d’aquest Desk, assessora els clients que compta amb interessos o necessitats en qualsevol d’aquestes places i que, al seu torn, poden estar vinculats amb algunes de les jurisdiccions de les que som experts (Andorra, Espanya o els Estats Units).

Els professionals de la Firma, que formen part d’aquest Desk, compten, tots ells, amb una àmplia experiència professional internacional en aquest sector, havent exercit durant la seva carrera en algun dels centres financers del món. A més, mantenen una estreta col·laboració amb les firmes locals més rellevants i d’indiscutible prestigi en el sector financer.

Desk D’Europa De L´Est I Turquía

L’interès de les empreses a internacionalitzar la seva activitat, la proximitat geogràfica i el favorable entorn econòmic han resultat en un fort increment de la inversió entre les nostres jurisdiccions i la regió CEE i Turquia. El perímetre geogràfic del Desk s’estén a tots els països d’Europa de l’est i especialment, Bulgària, Romania, Polònia i Turquia, així com els països de l’antiga República de Yugoslàvia.

Cases&Lacambra ofereix un assessorament a mida juntament amb despatxos locals d’indiscutible prestigi, en funció de l’especialitat i el tipus d’assessorament necessari en cada cas.

Els professionals del Desk compten, amb una dilatada experiència i saber fer de més de deu anys de pràctica a la regió CEE, assessorant en algunes de les principals transaccions i interessos, el que ha resultat en el desenvolupament d’un profund coneixement local sobre el terreny. Especialment, han assessorat en les principals àrees de la pràctica de la Firma: financer, Tax, inversió estrangera i immobiliari, així com en arbitratges d’inversió i resolució de conflictes.

Desk Llatinoamericà

Des de la nostra oficina de Miami, el nostre despatx presta assessorament jurídic, coordinant els interessos d’empreses a Llatinoamèrica i canalitzant al seu torn l’assessorament legal i fiscal d’empreses llatinoamericanes de referència, i family offices.

Cases&Lacambra treballa amb alguns dels principals despatxos de la regió, factor que li permet proporcionar un assessorament específic, tenint en compte la particularitat de cada jurisdicció i l’àrea específica de la pràctica, identificant els especialistes més adequats per a cada situació.

Desk Orient Mitjà

Cases&Lacambra és un referent en l’assessorament d’inversions entre les nostres jurisdiccions i l’Orient Mitjà. 

L’encreuament d’oportunitats d’inversió entre les nostres jurisdiccions i Orient Mitjà està augmentant ràpidament. En aquest sentit, un creixent nombre de societats d’Orient Mitjà han incrementat els seus interessos en les nostres jurisdiccions , igualment, els interessos cap a Orient Mitjà estan creixent significativament. Cases&Lacambra va crear el seu Desk d’Orient Mitjà per donar suport als interessos de les empreses d’ambdues regions i proporcionar a les transaccions transfrontereres, un assessorament legal a mida per a cada cas. 

Els nostres professionals del Desk Orient Mitjà tenen una dilatada experiència a la regió ja que han desenvolupat, durant diversos anys, la pràctica legal en diverses de les jurisdiccions que l’integren, assessorant en un gran nombre de transaccions, fet que els ha permès adquirir les habilitats necessàries per entendre i aprendre el know-how local.