En quins Sectors podem ajudar-lo?

L’objectiu de la nostra Firma és oferir el servei de millor qualitat i orientat a les necessitats dels nostres clients. En aquest sentit, i fruit del nostre ADN d’especialització, oferim un assessorament d’alta qualitat des dels nostres diferents grups de pràctica, als sectors clau per a Espanya.

Així, els sectors clau als quals oferim assessorament són els següents:

SECTORS

SUBSECTORS

Serveis Financers

 • Banca.
 • Assegurances d’inversió.
 • Serveis d’inversió.
 • Mitjans de pagament.
 • IIC/Alternatius.
 • Mercat de capitals.
 • Finançament alternatiu.
 • FinTech e InsurTech.

Fons i Capital Risc

 • Regulat.
 • No regulat.

Immobiliari i Construcció

 • Agències.
 • Obra Privada.
 • Capital Raisers.
 • Obra pública.
 • Project Management.

Turisme i Hospitality

La Firma compta amb professionals que aporten el seu coneixement per a oferir el millor assessorament als principals actors d’aquest sector.

 • Hotels.
 • Agències privades.
 • Tour-operadors.
 • Organismes públics.

Tecnològic i Innovació

 • Start-ups.
 • Small Caps.
 • Medium Caps.

Esports i Entreteniment

Distribució i Gran Consum

 • Superfícies.
 • Marques i franquícies.
 • Tabac i alcohol.

Jocs D’Atzar

 • Presencial (offline).
 • En línia (online).

Empresa familiar /HNWI

 • Family Offices.
 • Private Banking.

Energia & Infraestructures

Indústria i Logística

 • Automoció.
 • Farmàcia.
 • Moda.