Arbitratge

Assessorem treballant conjuntament amb els nostres Clients, ja siguin entitats financeres o companyies multinacionals, amb l’objectiu d’evitar potencials litigis, tractant sempre d’arribar a acords que, de forma anticipada i eficient, resolguin qualsevol conflicte o disputa en què es puguin veure involucrats.

En cas que el litigi sigui inevitable, vam preparar i vam dissenyar per a cada cas específic, la defensa i estratègia processal, salvaguardant, des d’un punt de vista econòmic, els interessos dels nostres Clients, utilitzant a tal fi els procediments judicials i arbitrals que siguin necessaris. Tot això, tractant sempre d’arribar a acords extrajudicials que puguin posar fi a aquests conflictes.

Fruit d’això, alguns dels professionals que formen part del nostre equip de litigació actuen regularment com a àrbitres designats per reconegudes institucions arbitrals.

L’arbitratge està experimentant un augment molt significatiu en els nostres dies, al mostrar-se com un mitjà alternatiu de solució de conflictes àgil, eficient, especialitzat i confidencial.

Precisament per aquesta raó, l’equip d’arbitratge de Cases&Lacambra intervé com Counsel en defensa dels interessos dels seus Clients en procediments arbitrals que se segueixen davant reconegudes institucions arbitrals o tribunals “ad hoc”. La pràctica arbitral de la Firma articula aquests procediments arbitrals tant per resoldre complexos conflictes comercials entre empreses, per assessorar en litigiositat bancària especialitzada, així com per resoldre diferències sorgides entre governs i nacionals d’altres Estats per incompliment de Tractats internacionals bilaterals o multilaterals.

Actualment, l’equip d’arbitratge està immers en alguns dels procediments arbitrals en matèria d’inversió més rellevants i complexos que es tramiten a nivell internacional, i, alhora, es troba col•laborant estretament amb algunes cambres de comerç de països del nostre entorn en l’assessorament per a la creació i implantació de nous tribunals arbitrals.

Nogensmenys, fruit de la seva dilatada experiència en la matèria, els membres de l’equip d’arbitratge de Cases&Lacambra són seleccionats regularment per actuar com a àrbitres únics, resolent així sobre matèries de la seva especialitat. Són membres del Arbitration Committee de la International Bar Association, i col•laboradors habituals en obres jurídiques, publicacions especialitzades, ponències en matèria d’arbitratge i assistents regulars a congressos sobre la matèria.

Publicacions de el Grup

ICLG to International Arbitration 2019. Andorra Chapter

Miguel Cases – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx WilmerHale, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 52 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure Publicació
Book Cover GLI International Arbitration 2020

GLI to International Arbitration 2020. Andorra Chapter

Miguel Cases – Maig 2019

El soci Miguel Cases contribueix al capítol andorrà de Global Legal Insights to International Arbitration 2020, publicat per Global Legal Group i Garrigues. Aquesta guia cobreix alguns temes comuns en aquesta matèria en 32 jurisdiccions.

Veure Publicació