Immobiliari

La Firma assessora a inversors estrangers, institucionals i particulars qualificats, incloent fons d’inversió, family offices i firmes de private equity amb les seves inversions en tot el territori espanyol.

Entre les fortaleses dels nostres professionals destaca el seu fort perfil internacional, compromís i alta especialització que han donat com a resultat una sòlida experiència en l’assessorament en transaccions transfrontereres, dissenyant i incorporant les estructures jurídiques d’inversió estrangera més eficaços i adequades per a l’inversor. Gràcies a aquesta especialització, l’equip és capaç de proporcionar als clients un servei integral, que inclou l’assessorament immobiliari i urbanístic, així com fiscal, mercantil i mediambiental.

L’equip posseeix una completa i àmplia visió i comprensió de les transaccions, tant les objetivizadas en l’actiu, com en la societat tenidora, el que ens permet oferir una assistència a mida a l’inversor en el mercat espanyol. El nostre assessorament inclou la redacció i negociació d’ofertes i LOI’s contractes de compravenda – SPA’s -, opcions de compra i altres acords relacionats, due diligences i l’ajuda necessària per executar de manera reeixida les transaccions. Assessorem en els aspectes immobiliaris de les transaccions en fusions i adquisicions que impliquen la transferència d’accions, actius, unitats de negoci o una combinació de tots ells. Així mateix duem a terme reestructuració i materialització d’aliances d’empreses. La Firma compta amb una gran experiència en l’assessorament a patrocinadors industrials i/o financers, fons d’inversió, i tot tipus de entitats tant nacionals com estrangeres, en operacions de compravenda relacionades amb la part immobiliària de projectes energètics i en l’estructuració fiscal i societària d’inversions en projectes i portfolis, tant a Espanya com a l’estranger.

El nostre experimentat equip d’immobiliari és especialista assessorant, entre d’altres, en els següents aspectes i assumptes immobiliaris:

Fons d’inversió

L’equip proporciona un assessorament altament tècnic que inclou una perspectiva comercial. Com assessors jurídics estem involucrats en transaccions de referència, incloent l’assessorament en nombroses adquisicions i desinversions, com el assessorament al comprador en l’adquisició d’una cartera de 450 propietats arrendades a Espanya, o l’assessorament a un fons sobirà clau en l’establiment i desenvolupament de la seva inversió a la Costa del Sol, Marbella dos d’inversió.

Sector hoteler, oci: restauració

La Firma ofereix assessorament jurídic integral als inversors en els sectors  de l’oci, la restauració i l’hostaleria, cobrint totes les necessitats que els clients requereixin a través d’un equip especialitzat i enfocat en els negocis. Oferim assessorament jurídic mitjançant l’anàlisi dels aspectes legals dels actius objecte de la transacció a través de la corresponent auditoria preventiva, la redacció d’acords de gestió hotelera, contractes d’arrendament i tot tipus de contractes de gestió, promote i de venda. En aquest sentit, l’equip ha assessorat un private equity del Regne Unit en relació amb la venda i l’arrendament de quatre escoles a Madrid i Barcelona, i a una entitat de capital privat amb seu a Espanya en relació amb l’adquisició d’un hotel a Menorca, Illes Balears, mitjançant un contracte de préstec per finançar l’adquisició per part de l’inquilí, en l’exercici del seu dret d’adquisició preferent.

Desenvolupament i construcció

L’equip compta amb una àmplia experiència en matèria de dret de la construcció, adaptant l’assessorament en funció de la posició contractual del client. L’equip disposa d’una àmplia experiència en la negociació i redacció de contractes de: (i) construcció i execució d’obres, (ii) projectes clau en mà, (iii) gestió de projectes, (iv) promoció delegada , i (v) serveis tècnics i d’arquitectura. També assessorem a promotors pel que fa a: (i) el compliment de la Llei d’Ordenació de l’edificació (LOE), i (II) la redacció de contractes de compravenda sobre plànol, (iii), contractes de comercialització i màrqueting, i contractes d’intermediació amb els agents immobiliaris. En aquest sentit, l’equip ha assessorat en nombrosos projectes de construcció, com ara el desenvolupament de parcel·les situades a Madrid, Màlaga, València, Eivissa, Barcelona (al centre i parc industrial tecnològic -22@-), Andalusia i Galícia, posicionant com a referent en l’assessorament en el sector residencial i d’oficines. Així mateix, assessorem a un fons nord-americà en relació amb projectes de desenvolupament residencial i adquisició de edificis a Espanya.

Contractes d’ arrendament

L’equip té una àmplia experiència en la redacció i negociació de tot tipus de contractes d’arrendament i altres contractes d’explotació (incloses, entre altres, operacions de surt & leaseback, configuració d’arrendament triple net, etc.), i en relació amb tot tipus de propietats i locals, com ara (i) oficines, (ii) unitats en centres comercials, (iii) locals comercials en edificis d’ús mixt, (iv) magatzems industrials, i (v) centres logístics, tant des de la posició del propietari com del arrendatari. Amés, assessorem en el sector hoteler aportant la nostra experiència jurídica en contractes d’arrendament i gestió d’hotels, així com en (i) projectes residencials, (ii) oficines, (iii) residències d’estudiants i (iv) residències d’ancians.

Desenvolupament residencial

L’equip compta amb una àmplia experiència en la redacció i la negociació de tota la documentació contractual necessària per a la formalització d’adquisicions i cessionària de propietats residencials, incloent la realització de complexes due diligence. L’ampli coneixement de la indústria es tradueix en donar resposta a qüestions comercials i residencials immobiliàries amb rapidesa i confiança. Tenim una sòlida experiència en l’assessorament en la constitució de comunitats de propietaris i divisió horitzontal, així com complexos immobiliaris ubicats en centres comercials i residències per a estudiants i gent gran.

En aquest sentit, el assessorament abasta la preparació de qualsevol documentació jurídica relacionada i necessària, incloent la redacció i negociacions de tot tipus de documents, tals com: (i) escriptura de constitució de la divisió horitzontal, (ii) escriptura de segregació i agrupació d’unitats, (iii) escriptura de declaració d’obra nova, (iv) Estatuts de la comunitat o del complex immobiliari, i (v) reglament de règim interior. A més, es treballa en estreta col·laboració amb els registres de la propietat i el cadastre per regularitzar les dades dels actius immobiliaris.

La Firma ha assessorat a un family office amb seu a Hong Kong que incorpora un edifici emblemàtic a Barcelona com a part del portal super cartera d’actius i en el qual el client dissenya, construeix i mobla 250 unitats residencials de luxe per a ser explotades per una marca hotelera de referència. Addicionalment, hem assessorat en la signatura d’un contracte de promoció per a la construcció d’un complex de torres residencials, incloent la redacció de tota la documentació de l’operació.

Desenvolupament i planejament urbanístic

L’equip assessora en alguns assumptes complexos de l’activitat urbanística en Espanya. Per tal d’assessorar als clients per assolir l’èxit, els ajudem a navegar pels complexos processos de planejament, desenvolupament i aprovació urbanística en qualsevol lloc d’Espanya, reduint retards i costos que poden marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs d’un projecte de desenvolupament urbanístic. L’assessorament comprèn aspectes com (i) la redacció i negociació de tot tipus d’instruments de planejament i gestió urbana (inclosos, entre d’altres, plans parcials, projectes de reparcel·lació, convenis urbanístics, etc.) en estreta col·laboració amb altres professionals tècnics experts de l’àrea (és a dir, enginyers, arquitectes, etc.); i (ii) la redacció de dictàmens jurídics sobre una àmplia varietat d’assumptes, inclosa l’avaluació ambiental, la concessió de llicències o qualsevol altres qüestions d’aprovació de projectes de desenvolupament.

Aspectes ambientals

Assessorem durant els processos de due diligence, fent especial èmfasi en el compliment de la normativa mediambiental vigent a Espanya i a la Unió Europea, incloent la redacció de les limitacions de responsabilitat necessàries per protegir els interessos dels clients.

Finançament en operacions immobiliàries

Les institucions financeres, empreses i entitats del sector públic i privat, bancs d’inversió boutique i entitats financeres confien en l’experiència i els coneixements especialitzats dels nostres grups de pràctica immobiliària i de Mercats i Serveis Financers de la Firma. Comptem amb una visió precisa dels interessos i necessitats dels prestataris i prestadors en el context del finançament de les transaccions immobiliàries. Assessorem als clients assegurant una negociació reeixida i una execució de la transacció dinàmica i eficaç.

Oferim un assessorament jurídic considerant la problemàtica de les parts implicades i proporcionant solucions que permetin la realització de transaccions sòlides basades en la confiança que ens dipositen els nostres clients.

L’equip de Mercats i Serveis Financers té una àmplia experiència en el finançament de projectes immobiliaris, en préstecs hipotecaris a promotors, en l’estructuració i concessió de tota mena de garanties, en reestructuracions i refinançaments de deute, en l’adquisició, gestió i venda d’actius, incloses NPLs i REOs, loan-to-own strategies i altres special situations.

Publicacions de el Grup

Legal Flash! - Medidas de Reactivación Económica - Arrendamientos

Legal Flash! «Mesures de reactivació econòmica: arrendaments»

Equip Immobiliari – Juliol 2020

El nostre equip immobiliari redacta aquest breu Legal Flash sobre el Reial decret llei 26/2020 sobre mesures en matèria immobiliària.

Veure Publicació
DanielTienda

Article: «Sector hotelero: el necesario rescate de uno de los pilares de la economía española»

Daniel Tienda – Juny 2020

Article escrit pel soci Daniel Tienda i publicat per Expansión Jurídico.

Veure Publicació
Newsletter C&L - El sector hotelero ante la crisis derivada del COVID-19

Newsletter: «El sector hoteler davant la crisi derivada de la COVID-19»

Equip Immobiliari – Maig 2020

El sector hoteler davant la crisi derivada de la COVID-19. Newsletter elaborada per l’equip d’Immobiliari de Cases&Lacambra.

Veure Publicació
Decreto Ley Medidas Urgentes Economía Baleares

Legal Flash! «Decret Llei 8/2020, de 13 de maig de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica C.A. de les Illes Balears»

Equip Immobiliari – Maig 2020

El nostre equip de Immobiliari realitza aquest breu Legal Flash amb les mesures urgents per a l’impuls de l’activitat econòmica a les Balears.

Veure Publicació