Litigació

Assessorem treballant conjuntament amb els nostres Clients, ja siguin entitats financeres, o companyies, amb l’objectiu d’evitar potencials litigis, tractant sempre d’arribar a acords que, de forma anticipada i eficient, resolguin qualsevol conflicte o disputa en què es puguin veure involucrats.

En cas que el litigi sigui inevitable, vam preparar i vam dissenyar per a cada cas específic, la defensa i estratègia processal, salvaguardant, des d’un punt de vista econòmic, els interessos dels nostres Clients, utilitzant a tal fi els procediments judicials i arbitrals que siguin necessaris. Tot això, tractant sempre d’arribar a acords extrajudicials que puguin posar fi a aquests conflictes.

Fruit d’això, alguns dels professionals que formen part del nostre equip de litigació actuen regularment com a àrbitres designats per reconegudes institucions arbitrals.

Litigació Bancaria

En l’àmbit bancari, els nostres Clients s’afronten a litigis complexos que requereixen d’un alt nivell d’especialització.

En aquest sentit, els nostres professionals de litigació bancària assessoren regularment a entitats de crèdit, en controvèrsies i reclamacions relacionades amb productes estructurats i derivats financers complexos.

Litigació Mercantil

El nostre assessorament està orientat a cobrir les necessitats específiques dels nostres Clients: empreses que operen en els principals sectors en què els conflictes relacionats amb el comerç comercial formen part normal de la seva activitat i persones amb problemes relacionats amb la gestió, augment, liquidació i successió de les seves riquesa.

El litigi es fa cada vegada més sofisticat i, precisament per això, el nostre equip de litigis té cura del més mínim detall dels diferents plans sobre els quals es projecta: conèixer el client que defineix l’estratègia, seleccionar i preparar les proves amb cura, escriure la al·legacions i defensa de la posició del Client davant dels tribunals.

Conflictes Societaris

L’existència de conflictes accionarials en el si de les societats pot dificultar el funcionament del propi negoci. Per solucionar-ho, els nostres professionals actuen en defensa dels interessos tant dels accionistes minoritaris com dels majoritaris.

La seva pràctica s’estén també a l’exercici i defensa en accions societàries de responsabilitat individual contra els membres del consell d’administració, en el marc de l’acompliment i exercici de les seves funcions i obligacions.