Corporate & M&A

El nostre equip de Corporate & M&A té especial experiència en l’assessorament d’operacions complexes en què intervenen agents financers, com fons de capital risc i institucions financeres, així com en els aspectes de regulació financera relatius a les operacions de M&A.

Així, assessora en una àmplia gamma d’assumptes sofisticats relacionats amb el Dret Societari, fusions i adquisicions i Dret Mercantil, i que impliquen diferents sectors i indústries clau, com amb Serveis Financers, Private Equity, Indústria i Logística, Energia & Infraestructures, Fons i Capital Risc o Distribució i Gran Consum.

L’equip de Corporate & M&A treballa en perfecta coordinació amb l’equip Fiscal de la Firma, per assegurar una adequada estructuració de les operacions en què participa, així com amb l’equip de Mercats i Serveis Financers, pel que fa al finançament de l’ procés de M&A en qüestió.

El nostre grup de pràctica es divideix en les següents àrees: (i) M&A (Fusions i Adquisicions), (ii) Dret Societari i Govern Corporatiu, (iii) Empreses Cotitzades, (iv) Empreses Familiars, (v) Contractació Mercanti, i (vi) Energia & Infraestructures:

M&A (Fusions i Adquisicions)

Assessorem tant a actors financers (és a dir, private equity) com a actors industrials en operacions de fusions i adquisicions espanyoles i transfrontereres. El nostre equip ofereix un assessorament integral en matèria de fusions i adquisicions:

 • Adquisicions que impliquin la transmissió d’accions, actius, unitats de negoci i una combinació de les anteriors.
 • El disseny i implementació d’operacions de Fusions i Adquisicions a través de compres, fusions nacionals i internacionals i ampliacions de capital.
 • LBO s, MBO ‘si build-ups.
 • Processos de fusions i adquisicions bilaterals i competitius (és a dir, subhastes controlades).
 • Redacció i negociació de tota la documentació contractual d’un procés de M&A, incloent, sense limitació, acords de confidencialitat, cartes de procés, ofertes no vinculants i vinculants, SPA i acords d’accionistes.
 • Estructuració i implementació d’aliances comercials i joint ventures.
 • Processos legals de due diligence.
Dret Societari i Govern Corporatiu

El nostre equip assessora en matèria de dret societari i govern corporatiu en totes les etapes de la vida d’una empresa, abastant els següents aspectes:

 • Assessorament a accionistes i Consells d’Administració en una àmplia gamma de temes de Dret de Societats.
 • Actuar com a secretaris de Consells d’Administració o com a assessors externs en matèria de Dret Societari de tot tipus de societats.
 • Disseny i implementació de reestructuracions corporatives, incloent fusions, escissions i altres transaccions corporatives.
 • Obligacions i responsabilitat dels administradors.
 • Remuneració dels consellers i alts directius.
 • Redacció i negociació de pactes parasocials.
 • Estatuts socials, Reglament de la Junta General d’Accionistes i Reglament del Consell d’Administració.
 • Assessorament en assumptes de majoria reservada, restriccions a la lliure transmissibilitat de les accions, govern corporatiu, composició i nomenament d’òrgans socials, política de dividends i resolució de bloquejos.
 • Assessorar els accionistes, consells d’administració, comitès del consell i alts directius sobre les millors pràctiques de govern corporatiu.
 • Conflictes entre accionistes.
 • Executorietat dels pactes parasocials.
Empreses Cotizades

L’experiència del nostre equip de Corporate & M&A team inclou l’assessorament en una varietat d’assumptes relacionats amb les empreses que cotitzen en borsa.

El nostre equip compta amb advocats amb un profund coneixement d’una sèrie d’aspectes regulatoris que afecten les empreses cotitzades. Aquest últim aspecte és de destacar, ja que la legislació que afecta les societats cotitzades és cada vegada més complexa.

Quan es tracta d’assessorar empreses cotitzades, el nostre assessorament inclou els següents aspectes:

 • Obligacions de transparència.
 • Ús d’informació privilegiada.
 • Lluita contra el blanqueig de diners.
 • Expedients disciplinaris oberts pels organismes reguladors.
 • Govern corporatiu.
Empreses Familiars

Les empreses familiars tenen necessitats legals específiques que han de ser acurada i degudament cobertes. El nostre equip de Corporate & M&A té un profund coneixement d’aquestes necessitats legals i una àmplia experiència assessorant a una sèrie d’empreses familiars, incloent els següents assumptes:

 • Acords d’accionistes entre familiars ( “protocols familiars”).
 • Conflictes entre familiars en la seva condició d’accionistes.
 • Govern corporatiu.
 • Estructuració d’empreses.
 • Successió de l’empresa familiar.
 • Exigibilitat dels pactes parasocials entre familiars.
 • Aplicació del pla de successió.
Contractació Mercantil

La nostra pràctica abasta la redacció i negociació de tot tipus d’acords comercials en una àmplia gamma d’indústries, incloent:

 • Acords de llicència.
 • Acords de distribució.
 • Acords de subministrament.
 • Acords d’enginyeria.
 • Acords de franquícia.
 • Acords d’agència.
 • Validesa, compromisos de no competència i exigibilitat dels acords comercials.
 • Conflictes derivats d’acords comercials.

 

Energia & Infraestructures

La subpràctica d’Energia & Infraestructures de Cases&Lacambra es troba en fase d’expansió estratègica i comprèn assumptes amb component de Dret Mercantil, Fusions i Adquisicions (M&A) i Dret Administratiu, sobretot en el sector de les energies renovables, entre d’altres sectors regulats que també són objecte de la nostra activitat.

 • Les nostres àrees d’especialització inclouen les tecnologies eòlica, solar, biomassa, energia a partir de residus, generació hidràulica, emmagatzematge i tecnologies relacionades, i abasta tot el cicle de vida dels projectes. Els nostres advocats compten amb una llarga experiència en la indústria, tant en despatxos com en grans empreses energètiques i això els atorga un profund coneixement de l’negoci subjacent i de la seva complexitat i dels actors implicats.
 • Treballem amb desenvolupadors i diferents tipus d’inversors, incloent fons d’infraestructures, de pensions, sobirans i institucions de capital privat (private equity), companyies de serveis públics i tota mena de finançadors, en assumptes domèstics i amb component internacional ( “cross-border“).
 • La nostra pràctica d’Energia & Infraestructures abasta també operacions al voltant de concessions de tot tipus (infraestructures d’aigua, hospitals, serveis públics, etc.).

Publicacions de el Grup

Legal Flash! Real Decreto-Ley 232020 - WEB

Legal Flash! «Reial decret llei 23/2020: mesures sobre energia i altres àrees de recuperació econòmica»

Equip Energia – Juny 2020

El nostre equip d’energia redacta aquest breu Legal Flash sobre el Reial decret llei 23/2020 sobre mesures sobre energia i altres àrees de recuperació econòmica.

Veure Publicació
PE_Spain_2020

Getting The Deal Through: “Private Equity 2020”. Capítol Espanya

Lucas Palomar & Bojan Radovanovic – Maig 2020

Contribució de Lucas Palomar i Bojan Radovanovic, socis de la Firma, a la guia internacional Getting The Deal Through to Private Equity 2020, amb el capítol per a Espanya.

Veure Publicació
Newsletter - Corporate & M&A

Butlletí Corporate & M&A: «Novetats legislatives i jurisprudencials»

Equip Corporate & M&A – Maig 2020

Butlletí elaborada per l’equip de Corporate & M&A de Cases&Lacambra.

Veure Publicació
Legal Flash! - Proyecto de Ley de Cambio Climático - WEB

Legal Flash! «Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica»

Equip Energia – Maig 2020

El nostre equip d’Energia realitza aquest breu Legal Flash sobre el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Veure Publicació