Publicacions

Nova newsletter de l’equip de Fiscal

Autor: Equip Fiscal – Gener 2024

El passat 28 de desembre de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2023, pel qual s’introdueixen noves mesures rellevants per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera (‘RDL 8/2023’). En aquest document, pretenem resumir les principals modificacions tributàries que introdueix aquest Reial decret llei.

Veure publicació

Foto - Newsletter - Fiscal_08.01.2024_RDL 8-2023
BOLETÍN FISCAL

C&L «Butlletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Gener 2024

El grup fiscal de la Firma li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per a GLI – Corporate Tax 2023

Autor: Ernesto Lacambra, David Navarro i Cristina Villanova, – Agost 2023

Contribució de Ernesto Lacambra, David Navarro i Cristina Villanova, membres del grup de pràctica de Fiscal de la Firma, amb el capítol d’Espanya de Global Legal Group – Global Legal Insights – Corporate Tax 2023.

Veure publicació

Lexology - GTDT - 2024 Loans & Secured Financing - Spain
Lexology - GTDT - 2024 Loans & Secured Financing - Spain

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per a GTDT – Loans & Secured Financing 2024

Autor: Toni Barios, Joaquín Fabré i Bojan Radovanovic – Agost 2023

Contribució de Toni Barios, Joaquín Fabré i Bojan Radovanovic, socis del grup de pràctica de Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de Espanya de Lexology Getting The Deal Through – Loans & Secured Financing 2024.

Veure publicació

Article: «El segur fiscal de W&I en les operacions de fusions i adquisicions espanyoles: una solució cada vegada més popular»

Autor: Jose Manuel Llanos y Jorge del Castillo – Juliol 2023

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Lexology. Els nostres professionals, Jose M. Llanos i Jorge del Castillo, socis de la Firma contribueixen amb aquest article sobre fiscalitat en operacions de M&A.

Veure publicació

Tax W&I Insurance in Spanish M&A transactions
C&L - GLI International Arbitration 2023 - Andorra

La Firma col·labora amb el capítol d’Andorra per a GLI – International Arbitration 2023

Autor: Miguel Cases – Juliol 2023

Contribució de Miguel Cases, soci del grup de pràctica de Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de Andorra de Global Legal Insights – International Arbitration 2023.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per a GLI – International Arbitration 2023

Autor: Jose Piñeiro i Fabio Virzi – Juliol 2023

Nova col·laboració de Jose Piñeiro i Fabio Virzi, socis del grup de pràctica d’Arbitratge de la Firma, amb el capítol d’Espanya de Global Legal Insights – International Arbitration 2023.

Veure publicació

C&L - GLI International Arbitration 2023 - Spain
Real Estate 2023 - Chambers Spain

Nova col·laboració amb el capítol espanyol per a Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2023

Autor: Marta González-Llera, Toni Barios i Jorge del Castillo – Juny 2023

Contribució de Marta González-Llera, Toni Barios i Jorge del Castillo, socis de la Firma, amb el capítol de Espanya de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2023.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol espanyol de Public Investment Funds 2023 – ICLG

Autor: Araceli Leyva i Toni Barios – Maig 2023

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Lexology GTDT. Els nostres professionals, Araceli Leyva i Toni Barios, socis de la Firma, contribueixen amb el capítol espanyol de «International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2023».

Veure publicació

PIF23_Chapter 16_Spain

Article: «Jo, robot: un debat obert»

Autor: Laura Nieto – Abril 2023

Laura Nieto, col·labora amb El Periòdic d’Andorra en un article sobre la intel·ligència artificial i la reva regulació al Principat d’Andorra.

Veure publicació

IA
Newsletter SF

Newsletter Serveis Financers

Autor: Equip Serveis Financers – Març 2023

L’equip de Serveis Financers de la Firma analitza en aquesta newsletter les novetats legislatives i jurisprudencials considerades més rellevants en matèria financera dels darrers mesos, així com una anàlisi en profunditat sobre la introducció del whistleblowing en el Dret Espanyol.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol espanyol de Getting The Deal Through – Private Equity 2023

Autors: Lucas Palomar i Bojan Radovanovic – Març 2023

Nova colaboració de Cases & Lacambra amb Lexology GTDT. Els nostres professionals, Lucas Palomar i Bojan Radovanovic, socis de la Firma contribeixen amb el capítol espanyol de «Getting The Deal Through – Private Equity 2023».

Veure publicació

GTDT - Private Equity (Transactions) - Spain
Ciberseguridad

Article: «Ciberseguretat: una prioritat»

Autor: Laura Nieto – Març 2023

Laura Nieto, col·labora amb El Periòdic d’Andorra en un article sobre el Projecte de Llei 22/2022, al Principat d’Andorra.

Veure publicació

C&L «Butlletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Març 2023

El grup fiscal de la Firma li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

Foto Cristina Torres
GLI Banking Regulation Andorra 2023

La Firma col·labora amb el capítol d’Andorra per GLI – Banking Regulation 2023

Autor: Miguel Cases i Laura Nieto – Març 2023

Una vegada més la Firma col·labora amb Global Legal Group. Els nostres professionals Miguel Cases i Laura Nieto, han redactat el capítol andorra de Global Legal Insights – Banking Regulation 2023.

Veure publicació

Newsletter: «Novetats legislatives i jurisprudencials (Febrer 2023)»

Autor: Equip Litigació i Arbitratge – Març 2023

L’equip de Litigació i Arbitratge de la Firma presenta aquesta Newsletter sobre Dret processal amb les novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants de l’últim mes.

Veure publicació

Foto Cristina Torres
Newsleter SF - Abril 2022 - WEB

Newsletter: «Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023»

Autor: Equip Fiscal – Març 2023

El nostre equip de Fiscal analitza la resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023.

Veure publicació

Tax Flash!: «Publicada l’Ordre per la qual es determinen els països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives»

Autor: Equip Fiscal – Febrer 2023

En el present Tax Flash, l’equip Fiscal de Cases & Lacambra desgrana aquesta Ordre analitzant la finalitat, així com les modificacions realitzades en el llistat de països i territoris.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
Newsleter SF - Abril 2022 - WEB

Newsletter: «Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos»

Autor: Equip Corporate & M&A – Febrer 2023

El nostre equip de Corporate & M&A analitza en la present Newsletter els canvis més rellevants introduïts per el RD 1055/2022, el principal objectiu de la qual és establir el règim jurídic aplicable als envasos per a prevenir i reduir el seu impacte en el medi ambient.

Veure publicació

Article: «Residències d’estudiants i urbanisme»

Autor: Marta González-Llera – Febrer 2023

Marta González-Llera, sòcia d’Immobiliari de la Firma, col·labora amb el periòdic digital ‘Por metro cuadrado’ amb un article en el qual analitza la complexitat de la qualificació urbanística de productes immobiliaris com les residències d’estudiants o els col·legis majors.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
Newsleter SF - Abril 2022 - WEB

Newsletter: «Novetats legislatives i jurisprudencials (Octobre – Gener 2023)»

Autor: Equip Serveis Financers – Gener 2023

L’equip de Serveis Financers de la Firma analitza en aquesta Newsletter les novetats legislatives i jurisprudencials considerades més rellevants entre els mesos de octobre i gener de 2023, així com una anàlisi en profunditat de la promulgació de la Llei 16/2022, i en concret, dels canvis que introdueix en matèria de contractació financera.

Veure publicació

Newsletter: «Novetats legislatives i jurisprudencials (Octobre – Desembre 2022)»

Autor: Equip de Corporate & M&A – Gener 2023

La present Newsletter conté un resum de les novetats legislatives i jurisprudencials compreses entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022 que considerem més rellevants.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
C&P_Banking_Regulation_Andorra_2022

Nova col·laboració amb el capítol andorrà per Chambers Global Practice Guide – Banking Regulation 2023

Autor:  Miguel Cases i Laura Nieto – Gener 2023

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, socis del grup de Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de Andorra de Chambers Global Practice Guide – Banking Regulation 2023.

Veure publicació

Tax Flash: «Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres»

Autor: Albert Hinojosa i Alberto Gil – Gener 2023

El nostre equip fiscal a Andorra analitza l’aprovació per part del Consell General de la Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, que té com a objectiu principal la consolidació fiscal, continuar amb el procés de convergència amb els estàndards internacionals i simplificar i dotar de coherència el sistema fiscal andorrà.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
GTDT - Private Client - Andorra

Newsletter: «Novetats Fiscals 2023»

Autor:  Equip Fiscal – Gener 2023

En aquesta Newsletter, el nostre equip Fiscal destaca les principals novetats en matèria tributària aprovades a la fi de l’any 2022 -amb efectes algunes en l’exercici 2022 i altres en 2023 d’ara endavant- introduïdes no sols per les Lleis de Pressupostos, sinó també en normatives de diversa índole.

Veure publicació

Article: «La falta de motivació com a causes d’anul·lació del laude arbitral per vulneració de l’ordre públic (STSJ Madrid CP 1a 6 de setembre de 2022)»

Autor: Fabio Virzi i Rocío Villauriz – Gener 2023

Fabio Virzi i Rocío Villauriz, soci i associada júnior de la Firma han col·laborat en el número 13 de la revista La Ley amb un article sobre la sentència dictada pel TSJM en relació amb la nul·litat d’un laude per infracció de l’ordre públic en incórrer —suposadament— en incongruència omisiva i falta de motivació.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
GTDT - Private Client - Andorra

Reportatge: «La crisi energètica dispara el treball dels despatxos»

Autor: Expansión Jurídico – Desembre 2022

Jaume Perelló, soci de la Firma, col·labora amb Expansión Jurídico en aquest reportatge donant la seva valoració sobre la importància del sector turístic en l’economia espanyola per al 2023.

Veure publicació

Legal Flash: «Novetats en matèria de la concurrència de causa de disolució per pèrdues»

Autor: Equip Corporate & M&A – Desembre 2022

En el present Legal Flash, l’equip de Corporate & M&A de la Firma analitza la important novetat que ha incorporat el Reial decret llei 20/2022, en matèria de causa de dissolució obligatòria per pèrdues, prevista en l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital.

Veure publicació

LF_Aseguradoras-COVID - WEB
GTDT - Private Client - Andorra

Legal Flash: «Importants modificacions en matèria urbanística de la Llei Òmnibus»

Autor: Equip Immobiliari – Diciembre 2022

En el present Legal Flash, s’analitzen les principals novetats en matèria urbanística que incorpora l’acabada d’aprovar Llei 11/2022, de 21 de desembre, de Mesures Urgents per a l’Impuls de l’Activitat Econòmica i la Modernització de l’Administració de la Comunitat de Madrid en el marc del Pla per a la Reactivació de la Comunitat de Madrid (“Llei Òmnibus”).

Veure publicació

Article: «La nova ‘llei Beckham’, o com caure en el parany»

Autor: Jorge del Castillo – Desembre 2022

Jorge del Castillo, soci de l’equip fiscal de la Firma, col·labora amb Expansión en un article sobre la modificació del règim fiscal de treballadors desplaçats a territori espanyol, comunament conegut com a «Llei Beckham» que, si bé, ha estat acollit pels operadors econòmics de manera positiva, té no obstant això alguns assumptes que cal destacar.

Veure publicació

LF_Aseguradoras-COVID - WEB
REFORMA DE LA LLEI 8_2013

Newsletter: «Anàlisi de la Llei 35/2022 que modifica la Llei 8/2013»

Autor: Oficina d’Andorra – Desembre 2022

L’equip de la Firma a Andorra analitza en aquesta newsletter les novetats de la Llei 8/2013, del 9 de maig, és considerada generalment la clau de volta de la legislació bancària andorrana atès que cobreix els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera.

Veure publicació

Cases & Lacambra col·labora amb el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – Insolvency 2022

Autor: Miguel Cases i Marc Ambrós – Desembre 2022

Una vegada més, la Firma col·labora amb Chambers & Partners. Aquesta vegada, són dues dels nostres socis, Miguel Cases i Marc Ambrós els qui redacten el capítol per a Andorra de Chambers Global Practice Guide – Insolvency 2022.

Veure publicació

LF_Aseguradoras-COVID - WEB
BCN_20_06_2022

Newsletter: «Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana»

Autor: Equip d’Immobiliari – Desembre 2022

En la present Newsletter, s’analitzen les principals novetats que incorpora l’Avantprojecte de Llei amb la finalitat de millorar la seguretat jurídica en l’àmbit de l’urbanisme i temperar els greus efectes que, conforme a una reiterada jurisprudència, es deriven de l’anul·lació dels plans d’ordenació territorial i urbana.

Veure publicació

Article: «Andalusia cobra força com a atractiu per a inversors internacionals i treballadors altament qualificats»

Autor: Equip Fiscal – Desembre 2022

La Firma col·labora amb la revista oficial de la Cambra de Comerç espanyola en Estats Units, ho fem amb un article en el qual el nostre equip fiscal analitza el potència d’Andalusia per a convertirse en un dels destins preferents per a inversors i companyies a tot el món, tenint en compte les seves últimes mesures fiscals.

Veure publicació

Newsletter_Ley_Impulso_Territorio_Andalucía
ART_orden_público_procesal_ENE_2022

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – International Arbitration 2022

Autor: Miguel Cases i Marta Felipó – Desembre 2022

Una vegada més, la Firma col·labora amb Chambers & Partners. Els nostres professionals, Miguel Cases i Marta Felipó redacten el capítol d’Andorra per a Chambers Global Practice Guide – International Arbitration 2022.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol espanyol de Chambers Global Practice Guide – Private Wealth 2022

Autor: Ernesto Lacambra, Jorge del Castillo i Cristina Villanova – Desembre 2022

Una vegada més, C&L col·labora amb Chambers and Partners. Els nostres professionals, Ernesto Lacambra, Jorge del Castillo i Cristina Villanova, socis i managing associate de Cases & Lacambra, elaboren el capítol espanyol de «Global Practice Guide – Private Wealth 2022».

Veure publicació

COVID_19_Task_Force
GTDT - Private Client - Andorra

La Firma col·labora amb el capítol espanyol de Chambers Global Practice Guide – International Arbitration 2022

Autor: Jose Piñeiro, Fabio Virzi, Natàlia Ros i Laura Martín. – Desembre 2022

Una vegada més, la Firma col·labora amb Chambers & Partners. Els nostres professionals, Jose Piñeiro, Fabio Virzi, Natàlia Ros i Laura Martín redacten el capítol d’Espanya per a Chambers Global Practice Guide – International Arbitration 2022.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol espanyol de Chambers Global Practice Guide – Private Wealth 2022

Autor: Alberto Gil, Albert Hinojosa i Marc Cantavella a – Desembre 2022

Una vegada més, C&L col·labora amb Chambers and Partners. Els nostres professionals, Alberto Gil, Albert Hinojosa i Marc Cantavella, socis i associat de Cases & Lacambra, elaboren el capítol andorrà de «Global Practice Guide – Private Wealth 2022».

Veure publicació

Private Wealth Andorra 2022
GTDT - Private Client - Andorra

Article: «La pròxima ona de litigació bancària»

Autor: Miguel Cases – Desembre 2022

Miguel Cases, soci codirector de Cases & Lacambra, ha col·laborat amb el periòdic Expansión amb un article sobre l’actual situació del sector bancari, i del naixement d’una indústria litigant contra les entitats bancàries que continua aprofitant oportunitats.

Ver publicación

Article: «Ciberseguretat: una prioritat»

Autor: Laura Nieto – Març 2023

Laura Nieto, col·labora amb El Periòdic d’Andorra en un article sobre el Projecte de Llei 22/2022, al Principat d’Andorra.

Veure publicació

Liberalització una peça clau
GTDT - Private Client - Andorra

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Getting The Deal Through – Private Client 2023

Autor: Alberto Gil, Albert Hinojosa i Marc Cantavella – Novembre 2022

Una vegada mes, la Firma contribueix amb Lexology. Els nostres professionals, Alberto Gil, Albert HinojosaMarc Cantavella, socis i associat de Cases & Lacambra, elaboren el capítol andorrà de «Getting The Deal Through – Private Client 2023».

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol espanyol de Getting The Deal Through – Private Client 2023

Autor: Ernesto Lacambra i Cristina Villanova – Novembre 2022

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Lexology GTDT. Els nostres professionals, Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i managing associate de la Firma contribueixen amb el capítol espanyol de «Getting The Deal Through – Private Client 2023».

Veure publicació

GTDT - Private Client - Spain
Impacto de las sanciones internacionales en los instrumentos financieros - Artículo Claudi Rossell - WEB

Article: «El projecte de llei de Startups: una bona notícia per als inversors»

Autor: Jose Manuel Llanos Alperi y Jorge del Castillos – Novembre 2022

Els nostres socis Jose Manuel LLanos Alperi i Jorge del Castillo, dels equips de Corporate and M&A i Fiscal respectivament, col·laboren amb el periòdic Cinco Días amb un article en el qual analitzen el Projecte de Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents, comunament coneguda com a «Llei de Startups», i les oportunitats que pot portar per als inversors.

Veure publicació

Newsletter: «Principals novetats del Reglament andorrà en matèria de Protecció de Dades Personals»

Autor: Oficina d’Andorra – Novembre 2022

El nostre equip de Serveis Financers analitza les principals novetats del Reglament andorrà en matèria de Protecció de Dades Personals.

Veure publicació

Art_Bojan_Radovanovic_C&L
Legal Flash - C&L - Legal Flash Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'And - WEB

Newsletter: «Impost temporal de solidaritat a les grans fortunes»

Autor: Equip Fiscal – Novembre 2022

A finals de setembre, el Govern espanyol va anunciar la creació d’un nou impost solidari sobre el patrimoni de les persones físiques amb grans patrimonis. El nostre equip de Fiscal ha elaborat aquest butlletí en el qual analitza les principals característiques.

Veure publicació

Article: «Web3: La base d’un futur descentralitzat?»

Autor: Laura Nieto – Octubre 2022

Laura Nieto socia i membre del grup de pràctica de Serveis Financers de la Firma, col·labora amb El Periòdic d’Andorra amb un article sobre les oportunitats i els reptes legals d’un futur descentralitzat de la mà de la Web3″.

Veure publicació

Art_Bojan_Radovanovic_C&L
Legal Flash - C&L - Legal Flash Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'And - WEB

Legal Flash: «Projecte de Llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra»

Autor: Oficina d’Andorra – Octubre 2022

El nostre equip d’Andorra analitza el nou Projecte de Llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra.

Veure publicació

Tax Flash: «Noves mesures fiscals»

Autor: Equip Fiscal – Setembre 2022

El nostre equip de Fiscal analitza les mesures fiscals aprovades pel Govern d’Espanya dijous passat.

Veure publicació

Tax Flash - Nuevas Medidas Fiscales
Impacto de las sanciones internacionales en los instrumentos financieros - Artículo Claudi Rossell - WEB

Article: «Impacte de les sancions internacionals en els instruments financers»

Autor: Claudi Rossell – Setembre 2022

Claudi Rossell, of counsel de Cases& Lacambra i membre de l’equip de Serveis Financers, col·labora amb Wolters Kluwer en l’últim número de la revista LA LEY mercantil amb un reportatge especial en el qual analitza les particularitats d’aquestes sancions i el seu impacte en el mercat.

Veure publicació

C&L «Bulletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Setembre 2022

El grup fiscal de la Firma li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

C&L - Bulletí Fiscal - Setembre 2022
C&L_2022_ICLG_AIF

Cases & Lacambra col·labora amb el capítol espanyol de ICLG – Alternative Investment Funds 2022

Autor: Miguel Cases & Araceli Leyva – Setembre 2022

Els nostres professionals Miguel Cases i Araceli Leyva, col·laboren en el capítol espanyol de International Comparative Legal Guide – Alternative Investment Funds 2022. Aquesta edició cobreix una visió general de les principals qüestions en aquesta matèria, incloent-hi els marcs reguladors i el màrqueting en 18 jurisdiccions.

Veure publicació

TTR Dealmaker Q&A with Cases & Lacambra Corporate M&A Partners

Autor: Bojan Radovanovic & Jose Manuel Llanos Alperi – Setembre 2022

Els nostres socis de Corporate & M&A, Bojan Radovanovic i Jose M. Plans Alperi, col·laboren amb TTR – Transactional Track Rècord (Ttrecord.com) un interessant Q&A sobre com està evolucionant actualment el mercat de M&A a Espanya.

Veure publicació

TTR_SEPTIEMBRE_2022_Q&A
GLI-CT22_Chapter - Spain - C&L

Nova col·laboració amb el capítol espanyol per a Global Legal Insights – Corporate Tax 2022

Autor: Ernesto Lacambra, David Navarro & Cristina Villanova – Setembre 2022

Cases & Lacambra col·labora amb Global Legal Group. Els nostres professionals, Ernesto Lacambra, David Navarro i Cristina Villanova, socis i managing associate del nostre equip de Fiscal, han redactat el capítol espanyol de Global Legal Insights – Corporate Tax 2022. La nova guia sobre Corporate Tax cobreix una visió general de les principals qüestions relacionades amb aquest tema en 15 jurisdiccions.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2022

Autor: Marc Ambrós & Elena Redondo – Agost 2022

Un cop més la Firma contribueix amb Chambers&Partners. Els nostres professionals, Marc Ambrós i Elena Redondo, socis de la Firma, elaboren el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2022. Aquesta nova edició ofereix una visió general sobre les principals qüestions d’importància en aquesta materia en 53 jurisdiccions.

Veure publicació

CHAMBERS - C&L - Real Estate - Andorra 2022
Chambers_Corporate M&A 2022_andorra - C&L

Nova col·laboració amb el capítol Andorrà per a Chambers Global Practice Guides – Corporate & M&A 2022

Autor: Marc Ambrós & Pablo Montesinos – Agost 2022

Els nostres professionals, Marc Ambrós i Pablo Montesinos, col·laboren en el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guides – Corporate & M&A 2022. La guia proporciona la informació més recent sobre l’adquisició d’una empresa, les restriccions a les inversions estrangeres, la construcció de participacions, la negociació, les condicions per a una oferta d’adquisició, la divulgació, els deures dels directors o les mesures defensives entre altres, en 61 jurisdiccions.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol andorrà de GLI – Corporate Tax 2022

Autor: Alberto Gil, Albert Hinojosa & Pablo Lloret – Agost 2022

Contribució dels nostres professionals Alberto Gil, Albert Hinojosa i Pablo Lloret, socis i associat del nostre equip Fiscal d’Andorra, amb el capítol andorrà de Global Legal Insights – Corporate Tax 2022. Aquesta edició cobreix una visió general de l’impost de societats en l’últim any, els desenvolupaments clau, el clima fiscal en cada jurisdicció, el desenvolupament que afecta l’atractiu de la jurisdicció per a les empreses de hòlding, l’enfocament del sector industrial i claus per a l’any que ve.

Veure publicació

C&L Andorra - GLI - Coporate Tax 2022
GTDT - Loans & Secured Financing 2023 - Spain

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per Getting The Deal Through – Loans & Secured Financing 2023

Autor: Toni Barios & Bojan Radovanovic – Juliol 2022

Els nostres professionals, Toni Barios i Bojan Radovanovic, contribueixen amb el capítol d’Espanya de Getting The Deal Through – Loans & Secured Financing 2023.

Veure publicació

Newsletter: “Novetats legislatives i jurisprudencials”

Autor: Equip Serveis Financers – Juliol 2022

L’equip de Serveis Financers de la Firma ha preparat aquesta newsletter sobre les novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants compreses entre 1 de maig i el 30 de juny de 2022 emmarcades en la pràctica.

Veure publicació

C&L - Newsletter SF - Mayo - Junio 2022 - WEB
WEB - Newsletter Andorra - Proyecto de Ley Inversión Extranjera

Newsletter: «Projecte de llei d’Inversió Estrangera a Andorra»

Autor: Cases & Lacambra – Juliol 2022

El Consell de Ministres d’Andorra ha aprovat recentment el Projecte de Llei d’Inversions Estrangeres. El nostre equip andorrà ha elaborat aquest butlletí en el qual s’analitza el seu principal objectiu: actualitzar i ajustar els procediments de les inversions estrangeres a les necessitats de l’economia del Principat.

Veure publicació

Tax Flash: «Pla de control fiscal per a l’exercici 2022»

Autor: Equip Fiscal – Juliol 2022

El nostre equip de Fiscal de l’oficina d’Andorra analitza en aquest Tax Flash les principals mesures a llevar a cap d’acord amb el recentment aprovat “Pla de control fiscal per a l’exercici 2022“.

Veure publicació

Tax Flash - Plan de control fiscal para el ejercicio fiscal 2022 - web
C&L - LegalDealmaker - Entrevista - Miguel Cases

Article: «Andorra, un paradís per al desenvolupament jurídic»

Autor: Miguel Cases – Juliol 2022

El nostre soci co-director, Miguel Cases, col·labora amb Legal Dealmaker en una entrevista sobre “Andorra, un paradís per al desenvolupament legal“. Analitza els trets distintius del país andorrà i explica la transformació que ha experimentat en els últims anys, així com els futurs reptes jurídics als quals s’enfrontarà el Principat d’Andorra.

Veure publicació

Article: «Per què els influencers espanyols es traslladen a Andorra»

Autor: Cristina Villanova – Juliol 2022

Nostra managing associate de l’equip Fiscal, Cristina Villanova, col·labora en el nou suplement Fiscal d’Expansió Jurídic amb un reportatge sobre “Per què els influencers espanyols es traslladen a Andorra“, en el qual analitza les principals qüestions relatives a aquesta nova tendència i els problemes fiscals als quals s’enfronten aquests influencers.

Veure publicació

ART_EXPANSIÓNJURÍDICO_INFLUENCERS_EN_ANDORRA
La Ley mediación y arbitraje_JP_FV_07072022

Article: «Anul·lació dels laudes arbitrals»

Autor: Fabio Virzi & Jose Piñeiro– Juliol 2022

Els nostres socis de l’equip de Litigació i Arbitratge, Fabio Virzi i Jose Piñeiro, aporten en l’últim número de la revista LA LEY – Mediación y Arbitraje un nou article en el qual analitzen les particularitats sobre anul·lació dels laudes arbitrals davant el Tribunal Constitucional.

Veure publicació

Monogràfic: «Llei de representació digital d’actius mitjançant l’uso de criptografia i tecnologia de llibre major distribuït i blockchain» 

Autor: Equip de Serveis Financers – Juny 2022

El nostre equip de Serveis Financers d’Andorra analitza en aquest butlletí la recent llei de representació digital d’actius mitjançant l’uso de criptografia i tecnologia de llibre major distribuït i blockchain, aprovada aquesta trigo por ho Consell General del Principat d’Andorra.

Veure publicació

Monográfico Andorra - Análisis de la nueva ley sobre representación digital de activos - WEB
Tax Flash - Sentencia del TJUE 28 Junio 2022 - WEB

Tax Flash: «Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea»

Autor: Equip Fiscal – Juny 2022

El nostre equip de Fiscal analitza la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·la parcialment el sistema espanyol de responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador en cas d’infringir el dret comunitari.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol d’Andorra de Chambers Global Practice Guides – Fintech 2022

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Juny 2022

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto socis de l’equip de Serveis Financers de la Firma, amb Chambers Global Practice Guides – Fintech 2022, capítol d’Andorra.

Veure publicació

C&L_Chambers_Fintech_2022_Andorra
C&L_ART_BR_Financial services M&A in Spain

Article: «M&A de serveis financers a Espanya: característiques clau per a les operacions de banca privada»

Autor: Bojan Radovanovic & Miguel Cases – Juny 2022

El nostre soci de Corporate & M&A, Bojan Radovanovic, i Miguel Cases, soci – codiretcor de la Firma, aportan un article d’opinió en l’última edició de Financier Worldwide magazine, en el qual ofereixen la seva opinió sobre les claus de les fusions i adquisicions en la banca privada espanyola, així com una anàlisi de l’evolució i tendències actuals del sector.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol espanyol per a Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2022

Autor: Daniel Tienda, Toni Barios & Jorge del Castillo – Juny 2022

Contribució de Daniel Tienda, Toni Barios i Jorge del Castillo, socis de la Firma, amb el capítol d’Espanya de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2022.

Veure publicació

Chambers 2022 - RE - Spain - C&L
C&L_GLI_IA22_ANDORRA

La Firma col·labora amb el capítol d’Andorra per a GLI – International Arbitration 2022

Autor: Miguel Cases – Juny 2022

Contribució de Miguel Cases, soci del grup de pràctica de Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de Andorra de Global Legal Insights – International Arbitration 2022.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol d’Andorra per International Comparative Legal Guides – Public Investments Funds

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Juny 2022

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, socis de l’equip de Serveis Financers de la nostra Firma, amb International Comparative Legal Guides – Public Investments Funds, amb el capítol d’Andorra.

Veure publicació

ICLG - PIF22 - C&L
GLI - International Arbitration 2022 - Spain - C&L

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per GLI – International Arbitration 2022

Autor: Equip de Litigació & Arbitratge – Maig 2022

Contribució de Jose Piñeiro i Fabio Virzi, socis del grup de Litigació & Arbitratge de la Firma, amb el capítol d’Espanya de Global Legal Insights – International Arbitration 2022.

Veure publicació

Newsleter SF - Abril 2022 - WEB

Newsletter: «Novetats legislatives i jurisprudencials en matèria de Serveis Financers»

Autor: Equip Serveis Financers – Maig 2022

El nostre grup de Serveis Financers ha preparat aquesta newsletter que inclou les novetats legislatives i jurisprudencials compreses entre l’1 de març i el 30 de abril de 2022.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol andorrà per Getting The Deal Through – Banking Regulation 2022

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Maig 2022

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto socis de la Firma, amb el capítol d’Andorra per a Getting The Deal Through – Banking Regulation 2022.

Veure publicació

GTDT - Banking regulation - WEB
Legal500 - M&A - WEB C&L

C&L col·labora amb el capítol espanyol de The Legal 500 – Mergers & Acquisitions

Autor: Corporate & M&A – Abril 2022

Els nostres professionals Lucas Palomar, Bojan Radovanovic, Jose Manuel Llanos i Pablo Echenique, socis de l’equip de Corporate & M&A de la Firma, contribueixen amb el capítol d’Espanya The Legal 500 Country Comparative Guides – Mergers & Acquisitions.

Veure publicació

Tax Flash: «Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular»

Autor: Equip Fiscal – Abril 2022

El nostre equip Fiscal analitza la nova Llei espanyola de lluita contra el canvi climàtic aprovada pel Parlament en setmanes passades. Analitzem dos nous impostos verds que entraran en vigor l’any vinent.

Veure publicació

Tax Flash - Ley Residuos y Suelos Contaminados - WEB
GLI_BR_ANDORRA_2022

La Firma col·labora amb el capítol d’Andorra per GLI – Banking Regulation 2022

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Abril 2022

Els nostres professionals, Miguel Cases i Laura Nieto, contribueixen amb el capítol d’Andorra de Global Legal Insights – Banking Regulation 2022.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol espanyol per a GTDT – Private Equity (Transactions) 2022

Autor: Lucas Palomar & Bojan Radovanovic – Abril 2022

Contribució de Lucas Palomar i Bojan Radovanovic, socis del grup de Corporate i M&A de la Firma, amb el capítol d’Espanya de Getting The Deal Through – Private Equity (Transactions) 2022.

Veure publicació

GTDT - Private Equity - Spain - WEB
Tax Flash - Dipòsit de comptes - WEB

Tax Flash: «Dipòsit de comptes »

Autor: Equip Fiscal – Abril 2022

El nostre equip de fiscal d´Andorra analitza aquesta important qüestió en aquest Tax Flash.

Veure publicació

C&L: «Butlletí Oficina d´Andorra – Abril 2022»

Autor: Cases & Lacambra – Abril 2022

Cases & Lacambra li ofereix les últimes novetats legislatives així com les consultes més rellevants del Departament de Tributs i Fronteres del Principat d’Andorra entre l’1 de gener i el 31 de març de 2022.

Veure publicació

Boletín oficina de Andorra - Abril 2022 - WEB
Bulletí fiscal - Març 2022 - WEB

C&L «Bulletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Març 2022

El grup fiscal de l Firma li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

Article: «La prejudicialitat penal en els procediments arbitrals – STSJ de Andalucía de 17 de junio de 2021»

Autor: Fabio Virzi & Laura Martín – Març 2022

Els nostres professionals, Fabio Virzi i Laura Martín, soci i associat de l’equip de Litigació i Arbitratge, aporten en l’últim número de la revista LA LEY – Mediación y Arbitraje un article sobre la prejudicialitat penal en els procediments arbitrals.

Veure publicació

ART_FABIO_VIRZI_MARZO2022_WEB
GTDT - Private Client - Andorra - WEB

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Getting The Deal Through – Private Client 2022

Autor: Alberto Gil i Marc Cantavella – Març 2022

Contribució de Alberto Gil i Marc Cantavella, soci i associate de la Firma, amb el capítol d’Andorra de Getting The Deal Through – Private Client 2022.

Veure publicació

TAX FLASH: «Nova sentència publicada pel Diari Oficial de la Unió Europea relativa al model 720»

Autor: Equip Fiscal – Març 2022

Entra en vigor la modificació del règim jurídic associat a l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) i el DOUE publica la sentència relativa al model 720.

Veure publicació

Tax Flash - Ley 5 2022, de 9 de marzo - WEB
Normativa-Alquiler-Cataluna

Newsletter: «Sentència del Tribunal Constitucional – Abast en la regulació dels preus del lloguer a Catalunya»

Autor: Equip Immobiliari – Març 2022

El nostre Equip Immobiliari ha elaborat aquest Legal Flash en el qual s’analitza l’abast de la regulació dels preus del lloguer a Catalunya.

Veure publicació

Article: “Publicitat sobre criptoactius: noves regles de joc”

Autor: Laura Nieto – Març 2022

El Periodic d’Andorra ha publicat aquest article d’opinió escrit per Laura Nieto, sòcia de la Firma, en el qual ofereix la seva visió sobre les oportunitats de negoci i els reptes legals que presenta la publicitat de criptoactivos, especialment en l’esfera de la protecció dels inversors.

Veure publicació

ART_LN_04_03_2022
Newsletter SF

Newsletter: «Novetats legislatives i jurisprudencials en matèria de Serveis Financers»

Autor: Equip Serveis Financers – Març 2022

El nostre grup de Serveis Financers ha preparat aquesta newsletter que inclou les novetats legislatives i jurisprudencials compreses entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2022.

Veure publicació

Newsletter: “Novetats legislatives i jurisprudencials”

Autor: Corporate & M&A Team – Febrer 2022

L’equip de Corporate & M&A de la Firma ha preparat aquesta newsletter sobre les novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants compreses entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2021 emmarcades en la pràctica de M&A.

Veure publicació

Newsletter Corporate & M&A - Novedades legislativas y jurisprudenciales - WEB
Tax Flash - Cases&Lacambra - Promocions Immobiliàries de nova construcció - WEB

Legal Flash: «La llei del pressupost per a l’exercici del 2022 modifica el règim fiscal de les promocions immobiliàries de nova construcció»

Autor: Equip Fiscal – Febrer 2022

El nostre equip fiscal ha elaborat aquest Legal Flash en el qual analitzen la nova Llei de Pressupostos per a l’exercici 2022 que modifica el règim fiscal de les promocions immobiliàries de nova construcció a Andorra.

Veure publicació

Newsletter: “Sentència del Tribunal Suprem sobre els actius financers de l’activitat econòmica de les empreses familiars”

Autor: Tax Team – Febrer 2022

El nostre equip de fiscal analitza en aquesta newsletter la recent sentència del Tribunal Suprem sobre l’aplicació dels beneficis fiscals prevists per a la donació d’accions en les empreses familiars.

Veure publicació

Newsletter - Sentencia empresa familiar - WEB
GTDT - Private Client - Spain - WEB

C&L col·labora amb el capítol espanyol de Getting The Deal Through – Private Client 2021

Autor: Ernesto Lacambra & Cristina Villanova – Febrer 2022

Els nostres professionals, Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i managing associate de Cases & Lacambra contribueixen amb el capítol d’Espanya de Getting The Deal Through – Private Client 2021.

Veure publicació

Newsletter: «Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2022»

Autor: Tax Team – Febrer 2022

El nostre equip fiscal analitza en aquest butlletí les principals mesures del “Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2022“.

Veure publicació

Newsletter Tax C&L - Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 - WEB
Newsletter - Cases&Lacambra - Registre Habitatges Buits - WEB

Newsletter: «Inscripció al registre d’habitatges buits: Última oportunitat»

Autor: Equip Fiscal – Febrer 2022

L’equip fiscal de Cases & Lacambra ha redactat aquesta newsletter per a analitzar aquest important tema per als propietaris d’habitatges buits a Andorra.

Veure publicació

Article: «Col•laboració público-privada en energies renovables»

Autor: Elena Redondo – Gener 2022

Article d’opinió escrit per Elena Redondo, sòcia del grup de práctica de Dret Públic i Medi Ambient de la Firma, en què analitza la introducció de la producció d’energia elèctrica en el sector privat i la necessitat d’adaptar la normativa andorrana i d’altres països perquè aquestes instal·lacions puguin ser tècnica, jurídica i sobretot econòmicament viables.

Veure publicació

20220102_ElPeriodic_WEB
Newsletter_Inmobiliario_20223101 - WEB

Newsletter: «La sentència del Tribunal Suprem 866/2021, de 15 de desembre, limita l’abast de la funció revisora dels Registradors en relació amb els encàrrecs judicials»

Autor: Equip Immobiliari – Gener 2022

El nostre equip d’Immobiliari analitza en aquesta newsletter la nova sentència del Tribunal Suprem que posa fi al conflicte interpretatiu sobre les adjudicacions judicials limitant l’abast de la funció de revisió del registrador.

Veure publicació

Article: «Model Fiscal 720»

Autor: Alberto Gil – Gener 2022

Alberto Gil, soci del grup de pràctica Fiscal de la Firma, escriu aquest article d’opinió per a Expansió en el qual analitza la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·la el model fiscal 720 que obliga els residents fiscals espanyols a declarar tots els béns i drets que posseeixin a l’estranger.

Veure publicació

20220128 - EXP - WEB
Newsletter Fiscal - Modelo 720 - WEB

Newsletter: «El Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·la el model fiscal 720»

Autor: Equip Fiscal – Gener 2022

El nostre equip de Fiscalitat analitza la recent sentència de l’El Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·la el model fiscal 720 que obliga els residents fiscals espanyols a declarar tots els béns i drets que posseeixin a l’estranger.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol andorrà per Chambers Global Practice Guide – Banking Regulation 2022

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Gener 2022

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, socis del grup de Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de Andorra de Chambers Global Practice Guide – Banking Regulation 2022.  

Veure publicació

C&P_Banking_Regulation_Andorra_2022
Insolvency_2021_Andorra

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – Insolvency 2021

Autor: Miguel Cases & Marc Ambrós – Gener 2022

Contribució de Miguel Cases i Marc Ambrós, socis de la nostra Firma, amb Chambers Global Practice Guide – Insolvency 2021, amb el capítol d’Andorra.

Veure publicació

Article: «NFTs: art digital i cobertura del risc»

Autor: Laura Nieto – Gener 2022

Laura Nieto, sòcia de Mercats i Serveis Financers, reflexiona sobre els reptes legals que planteja ho uso dels NFTs, con la seva explosió en 2021 ha sorgit un nou paradigma que avança cap a un nou model de negoci i que planteja moltes incògnites en l’hora d’assegurar aquests actius digitals.

Veure publicació

NFTs arte digital y cobertura del riesgo - WEB
Newsletter fiscal - Presupuestos_Generales_2022 - WEB

Newsletter: «Llei 22/2021 de 28 de desembre de 2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022»

Autor: Equip Fiscal – Gener 2022

L’equip Fiscal ha preparat aquest Newsletter en relació la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

Veure publicació

Article: « L’ordre públic processal i la nul·litat dels laudes arbitrals»

Autor: Equip Litigació i Arbitratge – Gener 2022

FabioVirzi i LauraMartín, soci i associat de l’equip de Litigació i Arbitratge, analitzen en aquest article les tres sentències que ha dictat el Tribunal de Justícia de Madrid en relació amb la possible nul·litat d’un laude per incompliment de l’ordenament processal públic en l’últim número de la revista LALEY – Mediació i Arbitratge de Wolters Kluwer España.

Veure publicació

ART_orden_público_procesal_ENE_2022
Real Decreto – Ley 29-2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético - WEB

Legal Flash: «Reial decret–Llei 29/2021, de mesures urgents per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables»

Autor: Equip Energia – Desembre 2021

El nostre equip d’Energia ha preparat aquest Legal Flash en relació amb el nou Reial decret–Llei 29/2021, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables, aprovat pel Consell de Ministres el passat 21 de Desembre.

Veure publicació

Legal Flash: «PERTE d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge»

Autor: Equip Corporate & M&A  – Desembre 2021

El nostre equip de Corporate & M&A ha preparat aquest legal flaix en el qual analitza el nou Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge, que va ser aprovat el dimarts 14 de desembre pel govern d’Espanya i proposat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

Veure publicació

Legal flash- PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento - WEB
Newsletter_Ley_Impulso_Territorio_Andalucía

Newsletter: «Llei 7/2021, d’1 de desembre, d’impuls per a la sostenibilitat del territori d’Andalusia»

Autor: Equip Immbiliari – Desembre 2021

El nostre equip Immobiliari ha preparat aquest newsletter en relació amb la recent aprovació de la Junta d’Andalusia d’una nova normativa urbanística que simplifica els processos urbanístics i millora el marc jurídic del sector immobiliari. La nova Llei 7/2021, d’1 de desembre, de foment de la sostenibilitat territorial d’Andalusia (‘LISTA’) substitueix tant l’anterior Llei 7/2002, de 17 de desembre, d’Ordenació Urbanística d’Andalusia (‘LOUA’) com a la Llei 1/1994, de 11 de gener, d’Ordenació del Territori d’Andalusia (‘LOTA’).

Veure publicació

Article: «Urbanisme i edificació sostenible: Utopia o necessitat?»

Autor: Elena Redondo – Novembre 2021

Article d’opinió escrit per Elena Redondo, sòcia del grup de práctica de Dret Públic i Medi Ambient de la Firma, en què analitza com el sector de l’edificació a nivell mundial avança cap a models de Green Building, fent també una reflexió sobre com Andorra està adequant el seu marc normatiu a aquesta nova realitat, amb la intenció que el creixement urbanístic estigui alineat amb els objectius de creixement sostenible.

Veure publicació

Art_Green_Building
Metaverso-Art-LN

Article: «Metavers: una rèplica del món real amb les seves pròpies normes»

Autor: Laura Nieto – Novembre 2021

Article d’opinió escrit per Laura Nieto, sòcia de la Firma, en relació amb els nous reptes legals que planteja “MetaVers” l’actualització de la principal xarxa social del món, un nou espai digital que permet als usuaris interactuar a través d’avatars en escenaris virtuals i que planteja riscos, desafiaments i l’aplicació de noves lleis.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol espanyol per a la guia Alternative Investment Funds 2021 d’ICLG

Autor: Cases & Lacambra – Novembre 2021

La Firma col·labora amb el capítol espanyol d’International Comparative Legal Guide – Alternative Investment Funds 2021.

Veure publicació

AIF-ICLG-SPAIN
Legal Flash RD 192021 - WEB

Legal Flash! «Modificació de la llei de propietat horitzontal i de la llei del sòl»

Autor: Equip Immobiliari – Octubre 2021

L’equip Immobiliari de la Firma ha elaborat aquest Legal Flash en relació a el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol andorrà de Global Legal Insights – Corporate Tax 2021

Autor: Equip de Fiscal – Octubre 2021

Contribució de David Navarro, Marc Cantavella i Pablo Lloret, soci i associats de la nostra Firma, amb Global Legal Insights – Corporate Tax 2021, amb el capítol d’Andorra.

Veure publicació

GLI_CorporateTax_2021
ICLG_AIF2021_AND_WEB

Nova col·laboració de la Firma amb el capítol andorrà per a la guia Alternative Investment Funds de ICLG

Autor: Miguel Cases & Laura Nieto – Octubre 2021

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, socis de la Firma, amb el capítol d’Andorra per a International Comparative Legal Guide – Alternative Investment Funds 2021.

Veure publicació

Article: «La importància de l’termini de prescripció per presentar una sol·licitud d’anul·lació de l’laude»

Autor: Equip de Litigació & Arbitratge – Octubre 2021

El nostre equip de Litigació & Arbitratge aporta en l’últim número de la revista LA LEY – Mediación y Arbitraje un article en relació a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid per la qual desestima una demanda de nul·litat d’un laude per caducitat de l’acció.

Veure publicació

LaLey_20211007_WEB
GLI_TAX_2021_spain

La Firma col·labora amb el capítol d’Espanya per GLI – Corporate Tax 2021

Autor: Ernesto Lacambra & David Navarro – Octubre 2021

Contribució d’Ernesto Lacambra i David Navarro, socis de la Firma, amb el capítol d’Espanya per a Global Legal Insights – Corporate Tax 2021.

Veure publicació

Article: «Finançament alternatiu: Plataformes crowdfunding»

Autor: Laura Nieto – Octubre 2021

El Periodic d’Andorra ha publicat aquest article d’opinió escrit per Laura Nieto, soci de la Firma, en el qual ofereix la seva visió sobre la introducció de nous models de finançament alternatiu, en particular les plataformes de crowdfunding, al mercat financer andorrà.

Veure publicació

Artículo_LN_20211001_WEB
Legal Flash! Inmobiliario - Septiembre 2021 - WEB

Newsletter: «Avanç de la modificació del PGOU de Madrid»

Autor: Equip Immobiliari – Setembre 2021

El nostre equip de Immobiliari ha elaborat aquest newsletter en relació amb les noves propostes que introdueix l’Avanç de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Madrid.

Veure publicació

Newsletter: «Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, medidas de incentivos para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico»

Autor: Equip Immobiliari – Agost 2021

El grup d´Immobiliari de Cases & Lacambra li ofereix la seva última Newsletter sobre el Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, pel qual es disposen mesures d’incentius per a la renovació i modernització dels establiments d’allotjament turístic.

Veure publicació

Newsletter Inmboliario - 20210803 WEB
ER-20210729

Article: «Administració a Andorra: canvis en la relació entre empreses i Administració pública»

Autor: Elena Redondo – Juliol 2021

El Periòdic Ad ha publicat aquest article escrit per Elena Redondo, soci de la Firma, sobre com la digitalització ha canviat els models de gestió de les empreses i això inclou a l’Administració Pública. A més, analitza des d’un punt de vista de dret administratiu, el Projecte de llei d’economia digital i el Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de Justícia al Principat d’Andorra.

Veure publicació

Nova col·laboració de C&L amb el capítol d´España de GTDT – Loans & Secured Financing 2022

Autor: Toni Barios – Juliol 2021

Contribució de Toni Barios, soci del grup de pràctica de Mercats i Serveis Financers de la Firma, amb el capítol de España de Getting The Deal Through – Loans & Secured Financing 2022.

Veure publicació

loans & secured financing
LF_Aseguradoras-COVID - WEB

Legal Flash! «Asseguradores i Covid – 19»

Autor: Equip Litigació & Arbitratge – Juliol 2021

La Firma ha elaborat un Legal Flash relacionat amb la sentència de l’Audiència Provincial de Girona condemnant a una asseguradora a pagar una indemnització per pèrdua de beneficis fruit de la Covid – 19.

Veure publicació

C&L «Bulletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Juliol 2021

El grup fiscal de Cases&Lacambra li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

BF - Julio 2021
LF-Hipoteca 20210708 - WEB

Legal Flash! «Supressió de l’art. 28 de la Llei Hipotecària espanyola»

Autor: Equip Immobiliari – Juliol 2021

El nostre equip Immobiliari ha redactat aquest Legal Flash sobre la recent supressió de l’art. 28 de la Llei Hipotecària espanyola, fet que suposa una millora de sistema de protecció de l’Registre Públic de la Propietat Espanyola.

Veure publicació

Article: «La prejudicialitat penal en els procediments arbitrals»

Autor: Fabio Virzi y Natalia Ros – Juliol 2021

Els nostres professionals, Fabio Virzi i Natalia Ros, aporten en l’últim número de la revista LA LEY – Mediación y Arbitraje un article sobre la prejudicialitat penal en els procediments arbitrals.

Veure publicació

FB-NR-LALEY
Laura Nieto, managing associate de Cases&Lacambra

Article: «Inversió sostenible: taxonomia i rendibilitat»

Autor: Laura Nieto – Juny 2021

El Periòdic d’Andorra ha publicat aquest article escrit per Laura Nieto, managing associate de la nostra Firma, sobre la inversió sostenible i els canvis en les estratègies d’inversió i finançament en els últims anys.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2021

Autor: Equip Inmobiliari – Juny 2021

Contribució d’Elena Redondo i Marc Ambrós, socis de la nostra Firma, amb Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2021, amb el capítol d’Andorra.

Veure publicació

CHAMBERS_RE_AND
BR - WEB

Article: «Convertible loans granted to Spanish non-listed companies: key features»

Autor: Bojan Radovanovic – Juny 2021

El nostre soci de Corporate & M&A, Bojan Radovanovic, col·labora amb Financer Worldwide en la última edició aportant un article sobre les característiques principals dels préstecs convertibles.

Veure publicació

Article: «El futur de la identitat digital: garantia, seguretat i confiança»

Autor: Laura Nieto – Juny 2021

El Periodic d’Andorra ha publicat aquest article escrit per Laura Nieto, managing associate de la Firma, en què ofereix la seva opinió sobre el nou paradigma digital i els mecanismes d’identificació digital, així com la necessitat d’un marc normatiu específic.

Veure publicació

LN - 20210614 - ElPeriodicAd
Legal Flash! - Eficiencia Energética -WEB

Legal Flash! «Novedades regulatorias de eficiencia energética en edificios: Next Generation EU»

Autor: Equip Inmobiliari – Juny 2021

El grup de pràctica immobiliari de la Firma ha preparat aquest Legal Flash el relació a el nou Reial Decret 390/2021 sobre l’eficiència energètica que afecta la indústria de la construcció.

Veure publicació

C&L colabora con el capítulo andorrano del ICLG – Public Investment Funds 2021

Autors: Miguel Cases & Laura Nieto – Juny 2021

Contribución de Miguel Cases i Laura Nieto, socio i managing associate de la Firma, con el capítulo andorrano de International Comparative Legal Guide – Public Investment 2021.

Veure publicació

PIF21_Andorra
DT-JM

Article: «El ‘coliving’ demanda una normativa específica»

Autor: Equip Inmobiliari – Juny 2021

Els nostres professionals, Daniel Tienda i Juan Moncada, col·laboren en l’últim número de la revista immobiliària d’elEconomista amb un article sobre el coliving i la necessitat d’una regulació específica.

Veure publicació

Article: «Contractació pública en evolució necessària»

Autor: Elena Redondo – Maig 2021

Article escrit pel Elena Redondo, soci de Cases&Lacambra, en relació a el nou projecte de llei de contractació pública que té com a objectiu de millor els serveis prestats als ciutadans i incrementar la competitivitat de les empreses andorranes, que ha estat publicat per El Periòdic d’Andorra.

Veure publicació

AND_20210531_ER
GLI - IA - Spain

La Firma elabora el capítol espanyol per GLI – International Arbitration 2021

Autors: Jose Piñeiro & Fabio Virzi – Maig 2021

Contribució de Jose Piñeiro i Fabio Virzi, soci i managing associate de Cases&Lacambra, amb el capítol d’Espanya de Global Legal Insights – International Arbitration 2021.

Veure publicació

Nova col·laboració de C&L amb el capítol andorrà de GTDT – Banking Regulation 2021

Autors: Miguel Cases & Laura Nieto – Maig 2021

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma, amb el capítol de Andorra de Getting The Deal Through – Banking Regulation 2021.

Veure publicació

GLI_BR_AND
DT-JM-DN-TB

C&L col·labora amb el capítol espanyol de Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2021

Autor: Equip Inmobiliari – Maig 2021

Contribució Daniel Tienda i Juan Moncada, soci i managing associate del grup de pràctica de Inmobiliari; Toni Barios, soci del grup de Mercats i Serveis Financers i David Navarro, soci del grup de fiscal de la Firma, a Chambers Global Practice Guide – Real Estate 2021, amb el capítol d’Espanya.

Veure publicació

Newsletter : «Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada»

AutorEquip Serveis Financers  – Mayo 2021

El soci Toni Barios elabora una breu nota sobre el codi de bones pràctiques a què poden adherir les entitats financeres per facilitar la renegociació dels préstecs i altres formes de finançament concedides per les entitats financeres a les empreses i autònoms elegibles coberts per garanties públiques (“Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada“).

Veure publicació

Newsletter M&SF - CBP
LN - 20210518

Article: «L’habitatge a preu assequible dins l’estat del benestar, una quimera o una realitat?»

Autor: Laura Nieto – Maig 2021

Article escrit per Laura Nieto, managing associate de la Firma, en relació a l’habitatge a preu assequible dins l’estat del benestar, i publicat per El Periodic d’Andorra.

Veure publicació

Nova col·laboració amb el capítol andorrà per Global Legal Insight – International Arbitration 2021

Autors: Miguel Cases – Maig 2021

Miguel Cases, soci de Cases&Lacambra, col·labora amb el capítol andorrà de la guia Global Legal Insight – International Arbitration 2021.

Veure publicació

GLI-IA21
RGPD_LN

Article: «La privacitat de les dades a l’era de l’Homo digitalis»

Autor: Laura Nieto  – Abril 2021

El Periòdic d’Andorra ha publicat aquest article d’opinió escrit per Laura Nieto, managing associate de la Firma. En aquest, ofereix la seva visió sobre la nova era digital i el repte de l’empremta digital i, en conseqüència, la necessitat d’actualitzar el marc jurídic andorrà.

Veure publicació

C&L col·labora amb el capítol espanyol de International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021

Autors: Cases&Lacambra – Abril 2021

Contribució a International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021, amb el capítol d’Espanya.

Veure publicació

ICLG-PIF-2021-SPAIN
Legal Flash! - Rebaja ITPAJD Andalucía - WEB

Legal Flash! «Reducció de la fiscalitat immobiliària a Andalusia»

Autor: Equip Inmobiliari – Abril 2021

L’equip Immobiliari de la Firma  ha elaborat aquest breu Legal Flash en relació a el nou decret llei 7/2021, de 27 d’abril, aprovat pel Consell de Govern de la Junta d’Andalusia, amb la finalitat de reduir l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (“ITPAJD”) per atreure la inversió estrangera i estimular l’accés a l’habitatge.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol espanyol de Getting The Deal Through – Private Equity 2021

Autors: Lucas Palomar & Bojan Radovanovic – Abril 2021

Contribució de Lucas Palomar i Bojan Radovanovic, a Getting The Deal Through – Private Equity 2021, amb el capítol per Espanya.

Veure publicació

PE_Spain_2020
Miguel Cases

Article: «Andorra, una oportunitat per a Espanya»

Autor: Miguel Cases – Abril 2021

En el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana, el diari Cinco Días ha publicat aquest article d’opinió escrit per Miguel Cases, soci co-director de la Firma. En aquest, destaca les oportunitats que Andorra ofereix a Espanya com a país veí, i també, com una jurisdicció amb potencial suficient per a ser centre d’establiment d’empreses, projectes i inversions en el panorama internacional, amb especial interès en la regió Latinoamericana.

Veure publicació

Legal Flash! «Nova sentència de l’Audiència Provincial de Zaragoza que es pronuncia sobre el còmput dels terminis substantius»

AutorEquip Litigació & Arbitratge – Abril 2021

El nostre equip de Litigació & Arbitratge ha elaborat aquest breu Legal Flash en relació a la nova sentència dictada per l’Audiència Provincial de Zaragoza que estableix que si l’últim dia d’un termini per presentar una reclamació coincideix amb un dia inhàbil, aquest termini no es pot ampliar fins al següent dia hàbil.

Veure publicació

Legal Flash! - Prórroga plazo 20210804 - WEB
Legal Flash! - Nuevo CTE - WEB

Legal Flash! «Nou Codi Tècnic de l’Edificació»

Autor: Equip Real Estate – Març 2021

L’equip immobiliari de la Firma ha elaborat un flaix legal sobre la nova normativa implantada a Espanya que afecta el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) sota les noves exigències de la legislació europea.

Veure publicació

La Firma col·labora amb el capítol andorrà de Global Legal Insights – Banking Regulation

Autors: Miguel Cases i Laura Nieto – Març 2021

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma, a la guia internacional Global Legal Insights – Banking Regulation 2021, amb el capítol per a Andorra.

Veure publicació

MC-LN-2021
BoletínTax_Marzo_2021

C&L «Bulletí Fiscal»

Autor: Equip Fiscal – Març 2021

El grup de pràctica de fiscal de Cases&Lacambra li ofereix informació actualitzada en l’àmbit fiscal, incloent les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

Article: «Build to Rent» mercat immobiliari espanyol

AutorEquip Inmobiliari – Març 2021

Aquest article escrit per Daniel Tienda i Juan Moncada, soci i associat sènior de la Firma, i publicat per Diario La Ley.

Veure publicació

Ánalisis de la figura BTR - WEB
EEUU

Article: «Q&A on recognition and enforcement in Spain of judgments issued in the USA»

Autor: Fabio Virzi – Febrer 2021

Article escrit per Fabio Virzi, managing associate de la Firma, publicat per Newsletter of the Spain-U.S. Chamber of Commerce.

Veure publicació

Legal Flash! «Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021»

AutorEquip Litigació & Arbitratge – Febrer 2021

El nostre equip de Litigació & Arbitratge ha elaborat aquest breu Legal Flash en relació a la Sentència de Tribunal Constitucional de 15 de febrer de 2021 contra la doctrina de l’TSJ de Madrid fixant l’àmbit de l’ordre públic i el deure de motivació en el sistema arbitral.

Veure publicació

Legal flash STC 15 de febrero - WEB
MA_WEB-300x197-1

Article: «Residència fiscal i big data»

Autors: Ernesto Lacambra & Miguel Mateo – Febrer 2021

Article escrit per Ernesto Lacambra i Miguel Mateo, soci i associat de la Firma, i publicat per CincoDías.

Veure publicació

Chambers Global Practice Guide: “Banking Regulation 2021”. Capítol Andorra

Autors: Miguel Cases i Laura Nieto – Febrer 2021

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma, a la guia internacional Chambers Global Practice Guide to Banking Regulation 2021, amb el capítol per a Andorra.

Veure publicació

MC-LN-2021
MA_WEB-300x197-1

Getting The Deal Through: “Private Client 2021”. Capítol Andorra

Autors: Marc Ambrós – Febrer 2021

Contribució de Marc Ambrós, soci de la Firma, a la guia internacional Getting The Deal Through to Private Client 2021, amb el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Getting The Deal Through: “Private Client 2021”. Capítol Espanya

Autors: Ernesto Lacambra i Cristina Villanova – Febrer 2021

Contribució d’Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i associat de la Firma, a la guia internacional Getting The Deal Through to Private Client 2021, amb el capítol per a Espanya.

Veure publicació

MC-LN-2021

La Firma elabora el capítol andorrà per Chambers Global Practice Guide Banking & Finance 2020

Autors: Miguel Cases i Laura Nieto – Gener 2021

Contribució de Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma, a la guia internacional Chambers Practice Guide to Banking & Finance 2020, amb el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Legal Flash! «Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener de mesures socials en defensa de l’ocupació: contractes d’arrendament»»

AutorEquip Immobiliari – Gener 2021

El nostre equip immobiliari redacta aquest breu Legal Flash sobre el Reial decret llei 2/2021 sobre mesures socials en defensa de l’ocupació: contractes d’arrendament.

Veure publicació

Legal Flash! - Medidas introducidas por el Real Decreto-Ley 302020, de medidas sociales en defensa del empleo. Arrendamientos
Pablo Echenique,_NOTICIAS WEB

Article: «Los concursos de capacidad de acceso a redes, según el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexión»

AutorPablo Echenique – Gener 2021

Article escrit pel soci Pablo Echenique i publicat per El Periódico de l’Energia.

Veure publicació

Entrevista: «Laura Nieto, managing associate a Cases & Lacambra participa al programa Ara i Aquí de Ràdio Nacional d’Andorra»

Gener 2021

Durant l’entrevista, Laura Nieto analitza els principals aspectes legals que contempla l’economia digital al Principat d’Andorra. En relació amb el recent projecte H23 presentat per Govern andorrà inclou el desenvolupament del comerç electrònic i la digitalització de l’administració, entre d’altres aspectes. Això comporta una feina legislativa a què s’hauran d’adaptar petites, mitjanes i grans empreses.

Veure publicació

LauraNieto_RadioNacionalAndorra_WEB
Legal flash RD 1-2021 - WEB

Legal Flash! «Publicado el Real Decreto – Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad»

AutorLitigació & Arbitratge – Gener 2021

La Firma ha elaborat un Legal Flash relacionat amb el Reial-Decret Llei 1/2021, de 19 de gener, pel qual el Govern espanyol adopta mesures extraordinàries de protecció dels consumidors i usuaris en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Veure publicació

Legal Flash! «Doctrina rebus sic stantibus. Sentencia 20210108 JPI 20 Barcelona »

AutorEquip Inmobiliari – Gener 2021

El nostre equip Inmobiliari redacta aquest breu Legal Flash analitzant els principals aspectes en relació amb una Sentència de l’Audiència Nacional Espanyola que concedeix l’aplicació el concepte doctrinal rebus sic stantibus pel brot de COVID-19.

Veure publicació

Legal Flash! Inmobiliario 20210115 - WEB