Situacions Especials, Reestructuracions i Insolvències

L’equip de situacions especials de Cases&Lacambra és multidisciplinari transfronterer i pioner en l’assessorament en el context d’operacions crítiques i claus per a la continuïtat en el temps de les empreses tant regulades com no regulades.

El nostre assessorament s’estén no només a assessorar en operacions distressed sinó a la recerca de solucions integrals amb una visió 360º de el dret amb especial atenció als esdeveniments i palanques clau que influeixen en l’èxit o fracàs d’una operació, incloent-hi, préstecs pont, extensions de deute, utilització d’instruments financers derivats per a la transferència de el risc de crèdit o de capital, finançaments alternatives mezzanine, sol·licituds de rescat, reestructuracions i processos de venda d’empreses.

En situacions d’insolvència declarada, Cases&Lacambra assisteix als seus clients en totes les fases dels processos, des de la qualificació de crèdits i accions reintegració fins als convenis amb els creditors i liquidació de companyies amb compravenda d’unitats de negoci amb especial atenció a la responsabilitat dels directius i administradors.