Fiscal

El Grup de Pràctica de fiscal és una de les principals àrees de la nostra Firma.

Els nostres equips, alineats amb la resta d’equips de Cases & Lacambra, són d’alt perfil, compromesos amb l’excel·lència i amb una orientació transfronterera. Així mateix, el nostre equip fiscal compta amb importants connexions amb els principals despatxos d’advocats internacionals, podent acompanyar els nostres clients allà on ho necessitin.

Fiscalitat General

Assessorem a grans empreses i als particulars amb alt poder d’inversió en les seves qüestions fiscals diàries. Tenim una àmplia i profunda experiència a assessorar en tot tipus d’aspectes fiscals incloent el règim d’impost de societats, preus de transferència així com aspectes relacionats amb la gestió de patrimonis i tributació indirecta.

Corporate Tax

El grup de pràctica Fiscal de Cases&Lacambra se centra tant en operacions domèstiques com internacionals, incloent operacions de M&A, reorganitzacions intragrup així com operacions financeres de tot tipus incloent operacions de finançament estructurat.

Assessorem en matèria fiscal de manera recurrent a companyies multinacionals i entitats financeres. La nostra activitat típica consisteix a assessorar als nostres Clients en aspectes fiscals d’especial complexitat així com en la seva estratègia fiscal a mitjà i llarg termini.

Cobrim tots els aspectes de dret fiscal incloent assessorament en tributació directa i indirecta així com en fiscalitat internacional. Negociem aspectes fiscals per compte dels nostres Clients davant les autoritats fiscals i prestem la nostra opinió en assumptes concrets. Mantenim llaços estrets amb despatxos estrangers de primer nivell, assessorant-los en aspectes de dret d’operacions corporatives i financeres.

Fiscalitat Financera

Assessorem de manera recurrent a entitats de crèdit i altres institucions financeres optimitzant la seva tributació i procediments. Els assessorem en l’existència de riscos fiscals acompanyant-los en tot tipus de procediments administratius i judicials d’índole fiscal.

Fiscalitat Internacional

Prestem assessorament als nostres Clients internacionals en les seves inversions a Espanya, Andorra i cap a tercers països. Els acompanyem en la seva decisió d’inversió oferint-los un assessorament fiscal comprensible i adequat a les seves necessitats. Així mateix estudiem i monitoritzem totes les iniciatives legislatives a la UE així com l’impacte de la jurisprudència del TJCE en temes fiscals que puguin tenir impacte per als nostres Clients.

Procediments d'Inspecció i Contenciós Tributari

Som experts en inspeccions d’hisenda i requeriments d’informació així com en reclamacions en seu econòmic administrativa i judicial.

Fiscalitat Immobiliaria

Tenim una àmplia experiència en la compra i venda d’actius immobiliaris, el seu finançament i en general en l’estructuració de l’adquisició de béns immobles per part de Clients estrangers.

Private Client and Family Business

Assessorem a Clients Privats i grups familiars en la seva estructura de negoci i instruments d’inversió financera, en la seva inversió i desinversió en actius immobiliaris i en l’organització i gestió de family offices. Assessorem en private equity i en resoldre disputes de tota mena que puguin afectar el patrimoni de les famílies.

Fiscalitat de l'Esport

La Firma com a conseqüència de la seva orientació a l’Client Privat ofereix serveis especialitzats en matèria de fiscalitat de l’esport amb un equip de professionals altament qualificat.

Cases&Lacambra ofereix assessorament fiscal d’alt valor afegit a esportistes, agents, representants i firmes que operen en el món de l’esport i de l’entreteniment.

Publicacions De El Grup

Newsletter: «Novetats en matèria fiscal a Catalunya»

Equip Fiscal – Maig 2020

L’equip Fiscal de Cases&Lacambra recull les principals novetats fiscals per a Catalunya, que van ser publicades el passat 30 d’abril. Entre les novetats, es modifiquen vuit impostos, i es crea un de nou.

Veure Publicació
GTDT Private Client - Spanish Chapter

Getting The Deal Through: “Private Client 2020”. Capítol Espanya

Ernesto Lacambra & Cristina Villanova – Març 2020

Contribució d’Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i associat de la Firma, a la guia internacional Getting The Deal Through to Private Client 2020, amb el capítol per a Espanya.

Veure Publicació

GLI to Corporate Tax 2019. Spain Chapter

David Navarro & Ernesto Lacambra – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada per la Gibson, Dunn & Crutcher LLP, reuneix les particularitats i novetats en matèria corporativa a 29 jurisdiccions. C&L té l’honor de fer el capítol per a Espanya.

Veure Publicació