Assumptes Recents

Mercats i Serveis Financers

CONFIDENCIAL (FONS LUXEMBURGUÈS): Assessorament en l’adquisició d’un grup empresarial del sector retail i on-line. Interès econòmic: més de 50M€.

CONFIDENCIAL (SOCIETAT COTITZADA ALEMANYA): Assessorament en l’adquisició d’una societat del sector turístic. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL (FONS NORD-AMERICÀ): Assessorament en l’adquisició i desenvolupament d’un projecte immobiliari. Interès econòmic: més de 25M€.

CONFIDENCIAL (ENTITAT BANCÀRIA): Assessorament en l’adquisició d’una societat dedicada a la concessió de préstecs al consum. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL (REGULADOR A LATAM): Assessorament legal en la redacció i desenvolupament del nou reglament d’ofertes públiques de valors a la jurisdicció. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL (FAMILY OFFICE): Assessorament legal a un family office en el finançament per l’adquisició d’accions cotitzades d’una important entitat bancària espanyola i en refinançament d’un préstec per al finançament de necessitats generals. Interès econòmic: 17,5M€.

CONFIDENCIAL (FONS D’INVERSIÓ IMMOBILIARI): Assessorament legal en el finançament fet a mida d’un projecte immobiliari que engloba el disseny i construcció d’habitatges de luxe amb una important entitat bancària espanyola. Interès econòmic: 72M€.

CONFIDENCIAL (IMPORTANT ENTITAT BANCÀRIA ESPANYOLA): Assessorament legal en successius finançaments modalitat project finance a favor d’una societat anònima cotitzada d’inversió immobiliària (SOCIMI) per a l’adquisició i remodelació de deu (10) edificis d’habitatges a Espanya. Interès econòmic: 49M€.

CONFIDENCIAL (ENTITAT BANCÀRIA): Assessorament legal en relació amb el finançament de la compra d’un hospital a espanya i posterior inversió en capex duta a terme per una plataforma d’inversió especialitzada en actius al sector sanitari. Interès econòmic: 16M€.

CONFIDENCIAL (ENTITAT BANCÀRIA): Asessorament legal per al refinançament i concessió de nou finançament per a noves inversions d’un promotor d’edificis corporatius. Interès econòmic: 20M€.

Fiscal

CONFIDENCIAL: Assessorament fiscal a un fons immobiliari estranger en matèria d’estructuració de les seves inversions i en el desenvolupament de les seves activitats a espanya. Interés econòmic: 40M€.

CONFIDENCIAL: Assessorament fiscal en el marc d’un projecte de reestructuració d’un grup multinacional estranger amb efectes per la filial espanyola del grup.

CONFIDENCIAL: Assessorament fiscal en l’aportació immobiliària d’aprox. 150 mm€ d’un patrimoni immobiliari a una SOCIMI.

CONFIDENCIAL: Assessorament fiscal a inversor estranger en el marc d’una de les principals inversions immobiliàries a Barcelona.

CONFIDENCIAL: Assessoramient fiscal en diversos aspectes relacionats amb un procés de reestructuració patrimonial familiar.

CONFIDENCIAL: Assessoramient fiscal en la reestructuració patrimonial de holdings familiars amb diferents ramificacions i generacions familiars subjecte a estricte protocol familiar. Societat holding formada per participacions en empresas del sector hoteler, immobiliari, capital risc y financer. Interès econòmic: aprox. 33M€.

CONFIDENCIAL: Defensa jurídica en procedimient inspector a no resident amb inversions immobiliàries a Espanya.

Litigació i Arbitratge

CONFIDENCIAL (ENTITAT FINANCERA):  Defensa lletrada de l’entitat financera al procediment judicial per a declarar la nul·litat d’un instrument de cobertura de tipus d’interès (modalitat irs). Interès econòmic: més de 32M€.

CONFIDENCIAL (ENTITAT FINANCERA): Representació d’una institució financera per la reclamació per pèrdues en accions i bons del banco popular després del seu procés de resolució. Interès econòmic: més de 2M€.

CONFIDENCIAL (AGÈNCIA FINANCERA): Direcció lletrada a un procediment instat contra l’antic accionista i diversos treballadors per competència deslleial. Interès econòmic: n/a.

CONFIDENCIAL (AGÈNCIA FINANCERA): Direcció lletrada a un procediment arbitral instat contra l’antic soci per a la seva exclusió de la societat per l’incompliment del pacte de socis. Interès econòmic: n/a.

CONFIDENCIAL (EMPRESA DE SERVEIS LOGÍSTICS): Assessorament en la resolució d’un contracte de serveis logístics per incompliment contractual. Interès econòmic: més de 2M€.

CONFIDENCIAL (EMPRESA MULTINACIONAL LÍDER EN PRODUCTES ELECTRODOMÉSTICS): Defensa davant un procediment judicial de responsabilitat per producte defectuós. Interès econòmic: n/a.

CONFIDENCIAL (GRUP INMOBILIARI): Assessorament i defensa lletrada després de la compra-venda d’un immoble a Barcelona, concorrent rellevants circumstàncies no revelades pel venedor. Interès econòmic: més de 3M€.

Immobiliari

CONFIDENCIAL: Assessorament a un family office amb seu a mèxic durant el procés de due diligence de diversos edificis d’oficines que pertanyen a una SOCIMI espanyola a Madrid. l’assessorament ha inclòs l’adquisició de diverses parcel·les a València. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL: Assessorament a un fons dels Estats Units en diversos aspectes relacionats amb projectes d’urbanització a Espanya. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL: Assessorament jurídic a un fons immobiliari israelià en diversos aspectes relacionats amb (i) l’estructuració societària, (ii) el procés de due diligence i l’adquisició de diverses parcel·les a Espanya. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL: Assessorament a un family office amb seu a Hong Kong que ha incorporat a la seva cartera d’actius un emblemàtic edifici a Barcelona. el client té intenció de dissenyar, construir i moblar residències de luxe amb aproximadament 250 unitats i contractar una marca hotelera líder per tal de gestionar les residències. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL: Assessorament jurídic en relació a l’adquisició d’edificis a madrid per part d’alguns dels inversors d’un dels líders al mercat a la gestió d’inversions espanyoles i alternatives, private equity i un dels inversors més grans de valor afegit al sector immobiliari espanyol. Interès econòmic: confidencial.

CONFIDENCIAL: Assessorament jurídic a diversos family offices locals en relació a l’adquisició i construcció d’edificis al districte tecnològic -22@- de Barcelona. Interès econòmic: confidencial.