Valors i Metodologia

Lleialtat, honestedat i transparència

Anem més enllà del mer compliment d’un codi de conducta deontològic. Entenem que la relació amb un Client es basa en aquests tres valors que han d’informar tant la vida professional com personal dels nostres advocats.

Talent, esforç continu i tenacitat

Aquests tres valors són els que han d’estar presents en defensar els interessos dels nostres Clients. En un entorn amb fàcil accés a la informació només la combinació dels mateixos suposa, en moltes ocasions, arribar a la frontera del valor afegit.

Qualitat del servei i innovació de processos

Tenir equips petits especialitzats sota la direcció d’un Soci combinat amb l’ús d’eines tecnològiques d’última generació significa no només ser eficients en termes de cost al Client, sinó també a generar una estructura de Firma destinada a perdurar.

Vocació oberta, internacional i multilingüe

La Firma està fermament compromesa en fomentar un ambient de treball divers i integrador amb l’objecte d’incorporar, retenir i donar carrera a la gent honesta i amb talent sense importar el seu origen o orientació de qualsevol mena.

Temps de resposta

Entenem que l’eficiència no només es basa en el cost sinó també en respondre amb confiança als nostres Clients complint amb els terminis compromesos.

Advocats complets, prestigi i recerca

Creiem que l’especialització és només el més destacat d’un advocat complet que s’ha de desenvolupar en tots els aspectes de la seva vida professional guanyant prestigi i reputació mitjançant la investigació.

Relació de confiança

La missió del despatx és la de generar relacions a llarg termini basades en la confiança que genera el dur a terme la nostra proposta de valor.

Contacte clau i xarxa a nivell internacional

Com a part de la nostra independència quan treballem en assumptes que impliquen jurisdiccions estrangeres seleccionem les millors firmes i advocats col•laboradors per matèria i en funció de la finalitat perseguida pels nostres Clients.