Publicacions

Getting The Deal Through: Private Client 2019. Espanya Chapter

Autor: Ernesto Lacambra – Gener 2019

Ernesto Lacambra, soci de Cases & Lacambra, contribueix amb el capítol d’Espanya a la guia Getting the Deal Through Guide to Private Client, publicada per Law Business Research i Forsters LLP. Donada la mobilitat internacional, aquest volum de la sèrie Getting the Deal Through proporciona un recurs per guiar les persones adinerades ia les seves famílies, així com als seus assessors locals, a través dels marcs legals sovint molt diferents als que poden enfrontar-se en altres jurisdiccions en les que decideixen viure, fer negocis i invertir. Aquesta guia busca reunir els principals temes d’importància per a un client privat en aquesta situació: normes en matèria d’impostos, successió, tinença i gestió de la propietat i immigració.

Veure publicació

Getting The Deal Through: Private Client 2019. Andorra Chapter

Autors: Cases&Lacambra – Gener 2019

Cases&Lacambra contribueix al capítol andorrà de Getting the Deal Through Guide to Private Client, publicat per Law Business Research i Forsters LLP. Donada la mobilitat internacional, aquest volum de la sèrie Getting the Deal Through proporciona un recurs per guiar les persones adinerades ia les seves famílies, així com als seus assessors locals, a través dels marcs legals sovint molt diferents als que poden enfrontar-se en altres jurisdiccions en les que decideixen viure, fer negocis i invertir. Private Client busca reunir els principals temes d’importància per a un client privat en aquesta situació: normes en matèria de fiscalitat, successió, tinença i gestió de la propietat i immigració.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Private Client 2019. Espanya Chapter

Autors: Ernesto Lacambra – Gener 2019

Ernesto Lacambra, soci de Cases&Lacambra, contribueixen amb el capítol d’Espanya d’International Comparative Legal Guide to: Private Client 2019, publicat per Global Legal Group i Macfarlanes. Aquesta edició cobreix temes comuns en les lleis i regulacions dels clients privats – incloent la planificació fiscal prèvia a l’entrada, factors de connexió, qüestions fiscals sobre la inversió interna, planificació de la successió, fideïcomisos i fundacions, qüestions d’immigració i tractats fiscals – en 35 jurisdiccions.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Private Client 2019. Andorra Chapter

Autors: Cases&Lacambra – Gener 2019

Cases&Lacambra contribueix amb el capítol andorrà d’International Comparative Legal Guide to: Private Client, publicat per Global Legal Group i Macfarlanes. Aquesta edició cobreix temes comuns en les lleis i regulacions dels clients privats – incloent la planificació fiscal prèvia a l’entrada, factors de connexió, qüestions fiscals sobre la inversió interna, planificació de la successió, fideïcomisos i fundacions, qüestions d’immigració i tractats fiscals – en 35 jurisdiccions.

Veure publicació

Chambers Practice Guide: Structured Finance & Derivatives 2019. Andorra

Autor: Miguel Cases – Gener 2019

Miguel Cases i Pablo Asensio Torres, soci i associat de Cases & Lacambra, contribueixen amb el capítol andorrà a la guia Structured Finance & Derivatives 2019, publicada per Chambers and Partners i Homburger. La guia de Finançament Estructurat i derivats proporciona comentaris legals experts sobre els temes clau per a les empreses involucrades en els mercats de capitals. La guia cobreix els desenvolupaments importants en les jurisdiccions més importants.

Veure publicació

Article: “Cuando el Real Decreto-Ley no es la solución

Febrer 2019 

Article d’opinió que va ser publicat al diari Cinco Días.

Veure publicació

Getting The Deal Through: Banking Regulation 2019. Andorra Chapter

Autors: Miguel Cases i Marc Ambrós – Març 2019 

Miguel Cases i Marc Ambrós, socis de Cases & Lacambra, contribueixen al capítol andorrà de Getting the Deal Through Guide to Banking Regulation, publicat per Law Business Research i Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Aquest volum de la sèrie Getting the Deal Through ofereix una visió general de les normes que regeixen el sector bancari i una anàlisi comparativa de qüestions clau. Els temes tractats inclouen el marc regulador, la supervisió i el compliment, els requisits de capital, la propietat, les restriccions i implicacions i els canvis en el control.

Veure publicació

Legal Flash: “Andorra completes adherence to SEPA framework

Autors: Miguel Cases i Laura Nieto – Març 2019

Legal Flash preparada per l’equip de Banking & Finance d’Andorra sobre la recent adhesió d’Andorra al marc de la SEPA. A partir l’1 de març de 2019, el Principat d’Andorra ( “Andorra” o la “jurisdicció”) i l’Estat de la Ciutat del Vaticà / la Santa Seu van passar a formar part dels sistemes de pagament de la Zona Única de Pagaments en euros ( “SEPA”). Els orígens de la SEPA radiquen en la necessitat d’enfortir l’euro com a moneda comuna de la Unió Europea ( “UE”).

Veure publicació

Article: “Potenciales limitaciones a la concesión de préstamos al sector privado: ¿intervencionismo excesivo?

Autors: Toni Barios i Esteban Cuyás – Març 2019

Article d’opinió de Toni Barios i Esteban Cuyás, soci i associat de la firma, publicat a Expansión Jurídico.

Veure publicació

Global Legal Insights to Banking Regulation 2019. Andorra Chapter

Autors: Miguel Cases i Marc Ambrós – Març 2019

Miguel Cases i Marc Ambrós, socis, contribueixen amb el capítol andorrà de Global Legal Insight to Banking Regulation 2019 publicat per Global Legal Group i coordinat per Bär & Karrer. A través d’aquesta edició, aquesta guia cobreix temes clau, incloent l’arquitectura regulatòria, temes i desenvolupaments, requeriments de capital bancari, govern bancari / controls interns, Fintech, regles que regeixen les relacions dels bancs amb els seus clients i altres tercers en 28 jurisdiccions.

Veure publicació

Informe especial sobre fiscalitat de Iberian Lawyer: “Dangerous Liasons

Autor: Ernesto Lacambra – Abril 2019

Participació del nostre soci, Ernesto Lacambra, en el reportatge d’Iberian Lawyer.

Veure publicació

Chambers Practice Guide: Fintech 2019 – Andorra

Autors: Miguel Cases i Laura Nieto – Abril 2019

En els nostres dies, Fintech és un gran repte per a les empreses causa de la seva regulació i oportunitats. Com coneixedors d’aquesta situació, l’animem a que vegeu la nostra col·laboració en aquesta Guia de Pràctica, publicada per Chambers and Partners i coordinada per Block.one. Els nostres professionals, Miguel Cases, Laura Nieto Silvente i Pablo Asensio Torres, aporten el seu comentari jurídic expert sobre Fintech al Principat d’Andorra. Aquesta Guia pretén cobrir els desenvolupaments més importants que es produeixen en fintech en les jurisdiccions més importants.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Public Investment Funds 2019. Andorra Chapter

Autor: Marc Ambrós – Abril 2019

Marc Ambrós ha col·laborat en el capítol espanyol de “International Comparative Legal Guide to Public Investment Funds”, publicat per Global Legal Group i coordinat per Davis Polk & Wardwell LLP. Tots dos experts ofereixen una àmplia anàlisi de les qüestions clau que afecten als fons públics d’inversió a Andorra.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Public Investment Funds 2019. Espanya Chapter

Autors: Miguel Cases i Galo Juan Sastre – Abril 2019

Miguel Cases i Galo Juan Sastre Corchado han col·laborat en el capítol espanyol de International Comparative Legal Guide to Public Investment Funds 2019, publicat per Global Legal Group i coordinat per Davis Polk & Wardwell LLP. Tots dos experts ofereixen una àmplia anàlisi de les qüestions clau que afecten als fons públics d’inversió a Espanya.

Veure publicació

Chambers Practice Guide: Real Estate 2019 – Andorra

Autors: Miguel Cases i Marc Ambrós – Abril 2019

El sector immobiliari està en constant evolució. Per aquesta raó, és vital estar al dia amb les noves regulacions que afecten aquest sector. Els nostres professionals han aportat la seva experiència andorrana en el capítol andorrà de la Guia Immobiliària, publicada per Chambers and Partners i coordinada per DLA Piper. Aquesta guia internacional proporciona comentaris legals experts sobre temes clau per a les empreses que participen en el sector immobiliari. De fet, cobreix els esdeveniments importants en les jurisdiccions més importants.

Veure publicació

Global Legal Insights to International Arbitration 2019. Andorra Chapter

Autor: Miguel Cases – Maig 2019

Col·laboració d’un dels nostres professionals del Despatx al capítol d’Andorra per GLI to International Arbitration 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Garrigues recull les particularitats i novetats en aquest sector a 36 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Global Legal Insights to International Arbitration 2019. Spain Chapter

Maig 2019

Col·laboració d’un dels nostres professionals en el capítol espanyol de GLI International Arbitration 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada pel Grup Global Legal i coordinada per Garrigues, reuneix les particularitats i desenvolupaments en aquest sector a 36 jurisdiccions. C&L té l’honor de fer el capítol per a Espanya.

Veure publicació

Tax Alert: “Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques a Catalunya”

Autors: Ernesto Lacambra i David Navarro – Maig 2019

Cases & Lacambra analitza els aspectes més rellevants d’aquest impost, així com les modificacions introduïdes pel Decret Llei / 2019. Després de la publicació del Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, que modifica la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre actius no productius de persones jurídiques, aquest impost va entrar en vigència el divendres 17 de maig de 2019.

Veure publicació

Article: «L’alentiment del finançament en la Llei de Contractes de Crèdit Inmobiliari»

Autor: Esteban Cuyás  – Maig 2019

Article d’opinió de Esteban Cuyás, associat, que va ser publicat per la El Economista.

Veure publicació

Monogràfic: «Llei 35/2018, de 20 de Desembre, de Solvència, Liquiditat, i Supervisió prudencial d’Entitats Bancàries i Empreses d’Inversió»

Autor: Miguel Cases i Laura Nieto – Maig 2019

L’equip de Cases&Lacambra d’Andorra analitza els aspectes més rellevants d’aquestes novetats normatives a Andorra.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Project Finance 2019. Andorra Chapter

Autor: Miguel Cases i Marc Ambrós – Maig 2019

Col·laboració de dos dels nostres professionals del Despatx al capítol d’Andorra per ICLG to Project Finance 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Milbank, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 31 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Monogràfic: «Llei 17/2019, del 15 de Febrer, de modificació de la Llei 8/2019, de 9 de Maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera»

Autor: Miguel Cases i Laura Nieto – Maig 2019

L’equip de Cases & Lacambra d’Andorra analitza els aspectes més rellevants d’aquestes novetats normatives a Andorra.

Veure publicació

Article: «Impost de Successions i Donacions i Impost sobre el Patrimoni. Anàlisi comparativa entre Comunitats Autònomes»

Autor: Bruno Cámara  – Juny 2019

Article d’opinió de Bruno Cambra, associat, que va ser publicat per la Revista Fiscal y Laboral.

Veure publicació

Article: «A step further on the enhanced protection of individual borrowers in real estate financings»

Autor: Toni Barios i Esteban Cuyás  – Juny 2019

Article d’opinió de Toni Barios i Esteban Cuyás, soci i associat de la Firma, publicat per Iberian Lawyer.

Veure publicació

Article: «Regulation of the European financial services industry»

Autor: Miguel Cases  – Juny 2019

Article d’opinió del soci de Miguel Cases publicat per Financier Worldwide.

Veure publicació

Article: «Desafiament al model 720: Brussel·les du Espanya davant el Tribunal Europeu per la Declaració de Béns a l’Exterior»

Juny 2019

Article d’opinió publicat per IURIS-El Economista.

Veure publicació

Article: «Hacia un préstamos consensual»

Autor: Toni Barios i Esteban Cuyás  – Juny 2019

Article d’opinió de Toni Barios i Esteban Cuyás, soci i associat de la firma, publicat per La Ley Mercantil (Wolters Kluwer).

Veure publicació

Butlletí Trimestral Fiscal: “Juny 2019”

Autors: Equip Fiscal – Juny 2019

El grup fiscal de Cases&Lacambra li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

Tax Alert: “El senat dels Estats Units ratifica el protocol el qual modifica el Conveni per a evitar la doble imposició entre Espanya i els Estats Units

Autors: Ernesto Lacambra, David Navarro i Cristina Villanova – Juliol 2019

El Grup Tributari de Cases&Lacambra explica aquesta important novetat fiscal.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2019. Espanya Chapter

Autors: Miguel Cases i Toni Barios – Setembre 2019

Col·laboració de dos dels nostres professionals del Despatx al capítol d’Espanya per International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Espanya.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2019. Andorra Chapter

Autors: Miguel Cases y Marc Ambrós – Setembre 2019

Col·laboració de dos dels nostres professionals del Despatx al capítol d’Andorra per International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure publicació

International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019. Andorra Chapter

Autor: Miguel Cases – Setembre 2019

Col·laboració d’un dels nostres professionals del Despatx al capítol d’Andorra per International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx WilmerHale, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 52 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Getting The Deal Through: “Loans&Secured Financing 2020”. Spain Chapter

Autors: Toni Barios – Setembre 2019

Contribució del soci Toni Barios a la guia Getting The Deal Through to Loans & Secured Financing, amb el capítol d’Espanya.

Veure publicació

Butlletí Trimestral Fiscal: “Juny – Setembre 2019”

Autors: Equip Fiscal – Setembre 2019

El grup fiscal de Cases&Lacambra li ofereix les últimes novetats en l’àmbit fiscal així com les resolucions més importants dels principals tribunals espanyols i europeus i les consultes més ressenyables de la Direcció General de Tributs.

Veure publicació

Global Legal Insights to Corporate Tax 2019. Espanya Chapter

Autors: Ernesto Lacambra i David Navarro – Setembre 2019

Col·laboració de dos dels nostres professionals en el capítol espanyol de GLI Corporate Tax 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada per la Gibson, Dunn & Crutcher LLP, reuneix les particularitats i novetats en matèria corporativa a 29 jurisdiccions. C&L té l’honor de fer el capítol per a Espanya.

Veure publicació

Global Legal Insights to Corporate Tax 2019. Andorra Chapter

Autors: Cases&Lacambra – Setembre 2019

Col·laboració de dos dels nostres professionals en el capítol andorrà de GLI Corporate Tax 2019. Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada per la Gibson, Dunn & Crutcher LLP, reuneix les particularitats i novetats en matèria corporativa a 29 jurisdiccions. C&L té l’honor de fer el capítol per a Andorra.

Veure publicació

Monogràfic: «La Legislación Post Lehman Brothers»

Autor: Equip Bancari i Financer– Setembre 2019

Monogràfic de l’equip de Banca i Finances a Espanya que analitza la legislació promulgada a nivell europeu i espanyol per mitigar els efectes de la crisi. Aquest article pretén explicar, de forma succinta, els factors que van originar i agreujar la crisi, així com la legislació promulgada a nivell europeu i espanyol per mitigar els efectes de la crisi i intentar proporcionar eines per evitar, o almenys mitigar, les conseqüències que es podria produir una crisi de característiques similars en cas de reaparició.

Veure publicació

Article: «New amendment to the double taxation treaty between the United States and Spain»

Autor: Ernesto Lacambra – Octubre 2019

Article d’opinió publicat per International Law Quarterly.

Veure publicació

Legal Flash: «New EU rules for funds’pre-marketing and the future of reverse solicitation»

Autor: Miguel Cases i Laura Nieto – Octubre 2019

L’equip de Cases & Lacambra d’Andorra analitza els aspectes més rellevants d’aquestes novetats normatives.

Veure publicació

Chambers Practice Guide: Banking & Finance 2019 – Second Edition – Andorra

Autor: Miguel Cases i Laura Nieto – Octubre 2019

Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de Cases&Lacambra, contribueixen amb el capítol andorrà a la guia Banking & Finance, publicada per Chambers and Partners i Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP. Aquesta prestigiosa guia proporciona comentaris legals experts sobre els temes clau en el mercat bancari i financer i cobreix les principals novetats en les jurisdiccions més importants.

Veure publicació

Newsletter: «La Audiencia Provincial de Madrid limita la extensión del recurso de apelación»

Autor: Fabio Virzi– Novembre 2019

L’equip de Litigació i Arbitratge analitza aquesta última novetat legal.

Veure publicació

Article: “El precio y el mecanismo ‘locked box’ en operaciones de M&A”

Autor: Lucas Palomar – Novembre 2019

Article d’opinió de Lucas Palomar, soci de la Firma, publicat per Cinco Días.

Veure publicació

Newsletter: «El Tribunal Supremo sentencia que los fondos de inversión de Estados Unidos puedan solicitar la devolución de las retenciones soportadas por los dividendos de sus inversiones en España»

Autor: Ernesto Lacambra i David Navarro– Desembre 2019

L’equip Fiscal de la Firma analitza aquesta última novetat fiscal.

Veure publicació

Article: “Supreme Court of Spain ruling allows us investment funds to request refund of withholding tax on dividends from their investments in Spain”

Autor: Ernesto Lacambra i David Navarro – Desembre 2019

Article d’opinió de Ernesto Lacambra i David Navarro, socis de la Firma, publicat per Spain-Us Chambers of Commerce.

Veure publicació

Newsletter: «La Comissió Europea decreta que el model 720 no s’ajusta a Dret Comunitari»

Autor: Equip Fiscal– Desembre 2019

L’equip Fiscal de la Firma analitza l’últim recurs de la Comissió Europeaque decreta que el model 720 no s’ajusta a el Dret Comunitari.

Veure publicació