| Publicacions | Juny 2021 | International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021 |

La Firma col·labora amb Global Legal Group. Els nostres professionals Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma a Andorra, contribueixen amb el capítol andorrà de International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021.

Aquest volum de la sèrie, cobreix les qüestions regulatòries clau dels Fons d’Inversió Pública – incloent el registre, el marc regulador, la comercialització dels fons públics i el tractament fiscal a 17 jurisdiccions.

Els experts de Cases&Lacambra ofereixen una visió general d’aquestes qüestions en la jurisdicció andorrana. Una guia útil que pretén oferir una comparació d’aquestes qüestions normatives en diferents jurisdiccions en la pràctica dels Fons d’Inversió Pública.