| Publicacions | Febrer 2022 | Getting The Deal Through – Private Client 2021 |

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Lexology GTDT. Nostres professionals, Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i managing associate de la Firma han redactat el capítol espanyol de «Getting The Deal Through – Private Client 2021».

Aquest volum de la sèrie Getting The Deal Through ofereix una visió general de les principals qüestions d’importància per al sector de Private Client en diverses jurisdiccions.