| Publicacions | Enero 2024 | Getting The Deal Through – Private Client 2024 |

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Lexology GTDT. Els nostres professionals, Ernesto Lacambra i Cristina Villanova, soci i managing associate de la Firma contribueixen amb el capítol espanyol de «Getting The Deal Through – Private Client 2024».

Aquest volum de la sèrie Getting The Deal Through ofereix una visió general de les principals qüestions d’importància per al sector de Private Client en diverses jurisdiccions.