| Publicacions | Abril 2021 | International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021 |

Cases&Lacambra contribueix amb el capítol d’espanyol d’International Comparative Legal Guide – Public Investment Funds 2021, publicat per Global Legal Group.

Aquesta edició cobreix temes comuns en les lleis i regulacions dels fons d’inversió pública – incloent el registre, el marc regulador, la comercialització dels fons públics i el tractament fiscal – en 17 jurisdiccions.