| Publicació | Març 2021 |  GLI Banking Regulation 2021 – Andorra |

La Firma col·labora de nou amb Global Legal Group. En aquesta ocasió, Miguel Cases i Laura Nieto, soci i managing associate de la Firma a Andorra, escriuen el capítol andorrà de la guia internacional Global Legal Insights – Banking Regulation.

Aquesta guia, publicada per l’editorial Global Legal Group, recull temes regulatoris clau com l’arquitectura reguladora, el govern bancari i controls interns, els requisits del capital bancari o les normes que regeixen les relacions dels bancs amb els seus clients i tercers en 21 jurisdiccions.

Els experts de Cases&Lacambra resolen totes aquestes inquietuds referents a la jurisdicció andorrana. Una guia útil que té com a objectiu oferir una comparativa d’aquests temes regulatoris en diferents jurisdiccions, per tal de que puguis fer-te una visió general sobre les Principals inquietuds en la pràctica de Banking Regulation.