| Publicacions | Juny 2022 | Global Legal Insights – International Arbitration 2022 |

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Global Legal Group. Miguel Cases, soci del grup de pràctica de Serveis Financers de la Firma, contribueix amb el capítol andorrà «Global Legal Insights – International Arbitration 2022».

Aquesta edició presenta una anàlisi en profunditat de les lleis i reglaments de 24 jurisdiccions i està dissenyada per a proporcionar una visió global de les qüestions actuals que afecten l’arbitratge internacional, en particular des de la perspectiva d’una transacció multijurisdiccional.