| Publicación | Març 2023 |  GLI Banking Regulation 2023 – Andorra |

Un cop més la Firma col·labora amb Global Legal Group. Els nostres professionals Miguel Cases i Laura Nieto, han redactat el capítol andorra de Global Legal Insights – Banking Regulation 2023.

Aquesta nova edició de la sèrie Global Legal Insights cobreix temes clau com l’arquitectura reguladora, temes i desenvolupaments, requisits de capital bancari, govern bancari/control intern, normes que regeixen les relacions entre els bancs amb els seus clients i altres tercers en 19 jurisdiccions.