| Publicacions | Juliol 2023 | Global Legal Insights – International Arbitration 2023 |

Nova col·laboració de Cases & Lacambra amb Global Legal Group. Jose Piñeiro i Fabio Virzi, socis del grupo de práctica d’Arbitratge de la Firma, contribueixen amb el capítol d’Espanya «Global Legal Insights – International Arbitration 2023».

Aquesta edició cobreix temes clau com a acords i procediments d’arbitratge, àrbitres, mesures cautelars, laudes arbitrals, impugnació i execució de laudes, arbitratge i decisions en matèria d’inversions.