| Publicacions | Octubre 2021 | Global Legal Insights – Corporate Tax 2021 |

Un cop més la Firma col·labora amb Global Legal Group. Els nostres professionals Ernesto Lacambra i David Navarro, han redactat el capítol espanyol de Global Legal Insights – Corporate Tax 2021.

Aquesta nova edició de la sèrie Global Legal Insights ofereix una visió general dels principals temes d’importància en aquesta matèria, incloent: Visió general sobre l’impost de societats durant l’últim any, operacions i temes rellevants, novetats que afecten el dret i la pràctica de l’impost de societats, situació fiscal a Espanya, esdeveniments que afecten l’atractiu d’Espanya per a les societats gestores i l’enfocament sectorial de la indústria.