| Publicacions | Novembre 2021 | International Comparative Legal Guide – Alternative Investment Funds 2021 |

    Cases&Lacambra col·labora amb el capítol espanyol d’International Comparative Legal Guide – Alternative Investment Funds 2021, publicada per Global Legal Group.

    En aquesta edició, la guia cobreix temes comuns dels fons d’inversió públics – incloent-hi el marc regulador, les estructures dels fons, la comercialització, les inversions, la divulgació d’informació, la fiscalitat i les tendències i reformes.