| Publicació | Maig 2020 | GTDT Private Equity 2020 |

Els nostres socis Lucas Palomar i Bojan Radovanovic han escrit el capítol espanyol d’aquesta guia multijurisdiccional, que cobreix els aspectes clau de les ofertes de M&A de capital privat i el seu finançament. Aquesta guia ha estat coordinada per Simpson Thacher i Bartlett LLP i publicada per Getting the Deal Through (Lexology).