| Publicacions | Octubre 2021 | International Comparative Legal Guide – Alternative Investments Funds   |

Nova col·laboració de Cases&Lacambra amb Global Legal Group. Nostres professionals, Miguel Cases i Laura Nieto, ha redactat el capítol andorrà de International Comparative Legal Guide – Alternative Investments Funds 2021.

En aquesta edició de la sèrie abasta qüestions comunes com el marc normatiu, les estructures dels fons, la comercialització, les inversions, la divulgació d’informació, la fiscalitat i les reformes.