| Newsletter| Desembre 2022 | «Anàlisi de la Llei 35/2022 que modifica la Llei 8/2013» |

La Llei 8/2013, del 9 de maig, és considerada generalment la clau de volta de la legislació bancària andorrana atès que cobreix els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. Així mateix, la Llei ha estat una de les vies destacades a través de les quals el dret andorrà ha anat aproximant-se a la normativa bancària i del mercat de valors europea, d’acord amb els compromisos assumits pel Principat en l’Acord Monetari, l’Annex del qual es va modificant anualment.

El canvi projectat és especialment rellevant atesa la implicació del sistema financer andorrà en les finances internacionals i esperonarà a les entitats andorranes a adoptar les pràctiques de negoci usuals entre els grups financers europeus.

L’equip de la Firma a Andorra analitza en aquesta newsletter les novetats d’aquesta modificació.