| Article| Abril 2023 | «Aspectes rellevants de la nova llei dels mercats de valors i dels serveis d’inversió» |

El 7 d’abril va entrar en vigor la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió. En aquest article, Claudi Rossell, Of Cousel de Cases & Lacambra exposa les novetats i els aspectes rellevants de la nova llei. Un avanç decisiu per a l’adaptació del mercat de valors nacional a l’actual marc jurídic de la Unió Europea i la seva modernització.