| Opinió legal | Agost 2023 | «Cases & Lacambra elabora la nova opinió legal sobre netting de ISDA per a Andorra» |

La International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ha publicat avui una nova opinió legal que reconeix la validesa i execució d’acord amb la legislació del Principat d’Andorra de les Close-out Netting Provisions del ISDA Master Agreement. La nova opinió legal, que Cases & Lacambra ha elaborat, també cobreix el ISDA Cross-Agreement Bridge de 2001, el ISDA Energy Agreement Bridge de 2002, el Close-out Amount Protocol publicat per ISDA el 27 de febrer de 2009, les modificacions establertes en els Annexos del 2014 Amendment to the ISDA Màster Agreement en relació amb la secció 2(a)(iii) i les ISDA SFT Definitions i les SFT Schedule Provisions.

L’ISDA Master Agreement estableix estàndards contractuals internacionals que regeixen les transaccions amb derivats, reduint la inseguretat jurídica i el risc de crèdit mitjançant la compensació de les obligacions contractuals. Garantir l’execució de les disposicions en matèria de compensació de l’ISDA Master Agreement continua sent una iniciativa clau per a ISDA. Les opinions legals sobre compensació d’ISDA aborden la validesa i execució de les disposicions en matèria de terminació, compensació bilateral per tancament i compensació multibranch dels Acords Marc de 1992 i 2002. A més, ISDA ha encarregat opinions legals sobre collateral en diverses jurisdiccions. A aquest efecte, ISDA ha publicat opinions legals sobre compensació que abasten més de 80 jurisdiccions i sobre garanties que abasten més de 60 jurisdiccions. En general, les opinions legals s’actualitzen anualment.

“Estem encantats de redactar la nova opinió legal per a Andorra. És una fita important per a la jurisdicció, que potencia la seva visibilitat internacional“.

Miguel Cases i Laura Nieto, socis del equip de Serveis Financers de Cases & Lacambra.