| Notícies | Març 2023 |Cases & Lacambra impulsa la seva estructura: millora la seva governança i obre el seu capital al qual hi accedeixen 12 nous socis de quota|

Cases & Lacambra celebra el seu desè aniversari amb canvis profunds.

La Firma ha executat un pla de equity partnership amb l’objectiu de fomentar la cultura corporativa i per a continuar atraient i retenint el millor talent del mercat.

La junta de socis ha aprovat el nomenament de 12 socis de quota, Marc Ambrós, Jorge del Castillo, Pablo Echenique, Alberto Gil, Albert Hinojosa, Jose Manuel Llanos, David Navarro, Laura Nieto, Jose Piñeiro, Bojan Radovanovic, Elena Redondo i Fabio Virzi. La Firma evoluciona des d’una estructura de dos socis co-directors a una estructura de Consell d’Administració on Miguel Cases exercirà com a president amb funcions executives i Ernesto Lacambra exercirà com a soci director general. El nou Consell d’Administració estarà format per Miguel Cases, Ernesto Lacambra, Pablo Echenique, Jose Piñeiro i David Navarro, a Espanya; i per Miguel Cases, Ernesto Lacambra, Marc Ambrós, Albert Hinojosa i Elena Redondo, a Andorra.

El pla estratègic de la Firma se centra en el creixement selectiu, migrant de les àrees tradicionals de pràctica per a centrar-se en exclusiva en sectors i vectors que requereixin d’una alta especialització d’advocats i tinguin fortes barreres d’entrada. La Firma preveu executar un spin off d’activitats recurrents cap a una nova ALSP basada en legaltech que operarà de manera autònoma.