| Reconeixement | Març 2021 | Chambers Europe 2021 |

Cases&Lacambra millora el seu posicionament internacional. A l’edició europea de Chambers&Partners, la Firma és reconeguda en dues jurisdiccions: a Andorra i a Espanya. Amés, la Firma aconsegueix posicionar a 4 dels seus socis dins dels més prestigiosos del Principat d’Andorra i Espanya.

Analitzant els resultats per països:

A Andorra, el Marc Ambrós millora la seva posició passant de up and coming a ser reconegut en Banda 3. El Miguel Cases manté el seu reconeixement en Banda 2. D’aquesta manera, la Firma manté el seu reconeixement en Banda 2 en General Business Law.

Pel que fa referència a Espanya, en Miguel Cases aconsegueix entrar, per primera vegada, en Banda 5 a la categoria de Banking&Finance a Espanya. D’aquesta manera, passa a ser reconegut com a advocat líder en 2 jurisdiccions, cosa molt poc habitual.

D’altra banda, el Daniel Tienda, soci responsable del grup d’Inmobiliari, aconsegueix entrar, per primera vegada, com a advocat reconegut en Banda 5 a Real Estate; i, l’Ernesto Lacambra, soci de Fiscal, manté el seu reconeixement a la pràctica de Tax de Barcelona. Pel que fa referència a la Firma, manté el seu reconeixement en Banda 4 a l’àrea de Tax de Barcelona.

La nostra presència a l’edició europea de Chambers suposa un reconeixement més per la nostra Firma com a operador legal global. Crec que és molt significatiu que totes les nostres pràctiques estiguin reconegudes en directoris legals tenint en compte la joventut i la grandària de la nostra Firma. El que segur que posa de manifest és l’encert de la nostra aposta decidida per la projecció de la jurisdicció espanyola i andorrana en el món i que el valor de l’especialització no se cenyeix al coneixement d’ordenaments jurídics tractats com a compartiments estancs, sinó que traspassa fronteres”, assenyala Miguel Cases, soci co-director de la Firma i reconegut en aquesta última edició.