| Notícies | Maig 2021 | Cases&Lacambra assessora el Principat d’Andorra en la seva primera emissió internacional de deute públic en mercats internationals |

Cases&Lacambra ha assessorat al Principat d’Andorra en la seva primera emissió de deute públic cotitzat en els mercats internacionals per un import de 500 milions d’euros a 10 anys a l’1,25% en forma de bons sostenibles i admesos a cotització en la Borsa de Luxemburg. L’emissió s’ha dut a terme a través del programa EMTN per valor de 1.200 milions d’euros. Els ingressos es destinaran a satisfer les necessitats pressupostàries del Principat d’Andorra o bé, en el cas de que els bons emesos tinguin la naturalesa de verds, socials o sostenibles, seran destinats al finançament o refinançament total o parcial dels projectes verds i socials que hagin estat seleccionats per l’emissor.

Banco Santander, SA i Crédit Agricole Corporate and Investment Bank han actuat com Co-Arrangers del Programa EMTN i Co-Managers de l’emissió.

L’equip de Mercats i Serveis Financers de la Firma ha assessorat a l’emissor en els aspectes de Dret andorrà del Programa EMTN i de l’emissió. L’equip ha estat dirigit pel soci director Miguel Cases i la managing associate Laura Nieto i, així mateix, també ha comptat amb la sòcia Elena Redondo i els associats Maria Arroyos i David Tornil.