Públic i Sectors Regulats

L’equip de Públic i Sectors Regulats és un equip d’advocats altament especialitzats, centrat en un assessorament eficaç i d’alta qualitat per a obtenir avantatges per als nostres Clients en les seves relacions amb l’Administració Pública.

L’ampli coneixement de l’equip de les administracions ens permet oferir un assessorament transversal i d’alta qualitat en assumptes i problemes que sorgeixen en les interaccions amb el sector públic.

En aquest context assessorem regularment en:

  • Anàlisi jurídica de concursos públics.
  • Suport en la presentació d’ofertes i seguiment del procés de licitació.
  • Seguiment de processos de licitació pública.
  • Preparació de recursos especials en matèria de contractació pública davant els tribunals.
  • Contractes d’obra, serveis i concessions públiques.

El nostre assessorament s’estén als procediments administratius (autorització, inspecció i sanció) en els quals puguin estar implicades empreses de sectors regulats.