| Esdeveniments | Març 2020 | Conferència Private Client de la IBA a Londres |

Cases&Lacambra assisteix, un any més, a la Conferència Internacional sobre Private Client que organitza cada any, des de fa 25, la IBA (International Bar Association) a Londres.

Així, professionals de la Firma van participar en aquest important fòrum internacional, cita ineludible de el sector en el qual els experts en la matèria van poder discutir, entre altres assumptes, sobre els aspectes més rellevants en Private Client a tenir en compte per als propers mesos com la divulgació obligatòria d’informació, l’art com a actiu de el client privat o com el registre de la UBO està afectant a nivell internacional.