| Publicació | Maig 2020 |  GLI International Arbitration 2020 – Espanya |

L’equip de Litigació i Arbitratge de Cases&Lacambra contribueixen al capítol espanyol de Global Legal Insights to International Arbitration 2020, publicat per Global Legal Group y Garrigues. Aquesta guia cobreix alguns temes comuns en aquesta matèria en 32 jurisdiccions.