| Esdeveniments | Desembre 2019 | Jornada CDI EAU-Espanya a Madrid |

El passat mes de juliol el Senat dels Estats Units ratificava, després d’anys d’espera, el conveni de doble imposició entre Espanya i els Estats Units. Tot i que el nou protocol que modifica el Conveni per eliminar la doble imposició signat entre Espanya i els Estats Units (CDI) es va signar el 2013, la seva ratificació s’ha anat retardant per motius de privacitat dels contribuents, si bé ja ha estat aprovat juntament amb la modificació d’altres tres convenis existents amb Suïssa, Japó i Luxemburg. Després de la seva ratificació, el passat mes de novembre entrava en vigor.

En aquest escenari, el Consell General de l’Advocacia va organitzar, el passat mes de desembre, un esmorzar jurídic per analitzar i comentar les oportunitats i millores que s’inclouen en el nou protocol entrat en vigor el 27 de novembre.

Així, en l’esmorzar va participar Cristina Villanova, associada de fiscal de la Firma, que va tractar aspectes concrets fiscals a tenir en compte amb aquest nou protocol. Juntament amb ella, van estar Elisa García Grande, directora de projectes d’Invest In Madrid i Carmen Gil Casares, sòcia de Spyn Advisors.

En concret, l’experta de Cases&Lacambra va entrar a explicar la clàusula de limitació de beneficis, un dels aspectes que introdueix el nou protocol i que més deteniment mereix.

La jornada va ser una trobada clau per analitzar alguns dels aspectes més rellevants d’aquest nou protocol de la mà d’experts de primer nivell.