| Legal Flash! | 24 Abril 2020 | Mesures adoptades per organismes reguladors i supervisors en els mercats financers |

El Grup de Banking & Finance de Cases&Lacambra comparteix un resum executiu de les publicacions i recomanacions de diversos organismes supervisors de el mercat financer – BDE, BCE, ESMA, EBA, CNMV, FCA, FSB etc – així com de determinades associacions de el mercat – ISDA – en relació amb les mesures destinades a lluitar amb l’impacte de la COVID-19 en les últimes setmanes.

Aquest resum destinat a professionals de el sector financer recull un seguit de mesures reactives que avancen certs canvis normatius de major calat en el proper futur.