| Newsletter| Desembre 2022 | «Modificació de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana» |

El Consell de Ministres va aprovar el passat 13 de desembre de 2022, l’Avantprojecte de Llei pel qual es modificarà el vigent text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre (l’Avantprojecte de Llei).

En la present Newsletter, s’analitzen les principals novetats que incorpora l’Avantprojecte de Llei amb la finalitat de millorar la seguretat jurídica en l’àmbit de l’urbanisme i temperar els greus efectes que, conforme a una reiterada jurisprudència, es deriven de l’anul·lació dels plans d’ordenació territorial i urbana.