| Newsletter| Desembre 2022 | «Nou Reglament de la funció de Veedor Digital» |

El passat dimecres 30 de novembre del 2022 es va publicar al BOPA, el Decret 478/2022, del 23-11-2022, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador (en endavant, el “Reglament”), aprovat en la sessió del 23 de novembre del 2022 per part del Govern d’Andorra, una norma innovadora on Cases&Lacambra ha participat activament en la seva elaboració.

La Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de criptografia i de la tecnologia del llibre registre distribuït i blockchain (en endavant, la “Llei 24/2022”) va establir i regular la figura del veedor digital –sense precedents en dret comparat-, com a nou actor dins l’ecosistema blockchain i subjecte a llicència prèvia a atorgar-se per l’Autoritat Financera Andorrana (”AFA”) per exercir la seva activitat al Principat d’Andorra.

El Reglament inclou disposicions relatives al règim de responsabilitat del veedor digital, així com un règim disciplinari i sancionador que exerceix l’AFA.

L’equip de la Firma a Andorra analitza en aquesta Newsletter les novetats d’aquest nou Reglament.