| Newsletter| Gener 2023 | «Novetats Fiscals 2023» |

El mes de desembre del 2022, es van publicar un elevat nombre de novetats d’especial rellevància en l’àmbit de la fiscalitat de les persones físiques i de les empreses.

En aquesta Newsletter, el nostre equip Fiscal destaca les principals novetats en matèria tributària aprovades a la fi de l’any 2022 -amb efectes algunes en l’exercici 2022 i altres en 2023 d’ara endavant- introduïdes no sols per les Lleis de Pressupostos, sinó també en normatives de diversa índole.