| Newsletter| Gener 2023 | «Novetats legislatives i jurisprudencials (Octobre – Desembre 2022» |

La present Newsletter conté un resum de les novetats legislatives i jurisprudencials compreses entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2022 que considerem més rellevants. Aquestes novetats s’emmarquen en la pràctica de Corporate & M&A, per la qual cosa versen sobre Dret mercantil (incloent el Dret de societats), així com sobre uns certs aspectes de Dret civil relatiu a obligacions i contractes.