| Newsletter| Abril 2023 | «Obligacions d’informació sobre monedes virtuals» |

El passat 5 d’abril de 2023, es va publicar en el BOE el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, pel qual, entre altres modificacions, s’estableixen noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb elles, amb l’objectiu de millorar el control tributari dels fets imposables que puguin derivar-se d’aquesta tinença de monedes virtuals o operativa relacionada.

En aquest document, l’equip Fiscal de Cases & Lacambra exposa el contingut d’aquestes noves obligacions d’informació en relació amb les monedes virtuals, les declaracions de les quals s’hauran de presentar a partir d’1 de gener de 2024 respecte de les operacions realitzades l’any anterior, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret.