| Newsletter| March 2023 | «Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023» |

El passat 27 de febrer, i com és habitual cada any, es va publicar en el BOE el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a 2023, amb les directrius generals de l’Agència Tributària per a prevenir i lluitar contra el frau fiscal.

El Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a 2023 (el “Pla Anual”) desglossa les actuacions que durà a terme l’Agència Tributària durant l’exercici 2023 i que tenen un doble objectiu: millorar el compliment tributari voluntari i potenciar les mesures de comprovació i recerca.

L’equip fiscal de Cases & Lacambra exposa les principals mesures adoptades a aquest efecte en el Pla Anual.