| Newsletter | Novembre 2022 | «Principals novetats del Reglament andorrà en matèria de Protecció de Dades Personals»» |

El passat 5 d’octubre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret 391/2022, del 28 de setembre de 2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades (d’ara endavant, el “Reglament”), la finalitat del qual resideix a establir un règim adaptat a les necessitats i peculiaritats del Principat d’Andorra (d’ara endavant, “Andorra”).

Així mateix, el Reglament determina i concreta els procediments i les obligacions a càrrec dels responsables i encarregats del tractament de dades personals introduïdes per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades (d’ara endavant, “LQPD”).

No obstant això, i malgrat el propòsit d’homogeneïtzar la normativa andorrana en matèria de protecció de dades amb la regulació efectuada en el marc europeu a través del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”), s’aprecien unes certes incongruències que, en última instància, podrien comprometre la seguretat jurídica en l’àmbit d’aquesta matèria.

L’equip de la Firma a Andorra analitza en aquesta newsletter les novetats d’aquest nou Reglament.